Projects

Cercetări privind evaluarea remanenței vitaminelor hidrosolubile în legume și fructe congelate, prin tehnici analitice performante, în scopul asigurării securității nutriționale a consumatorilor

2016-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Program NUCLEU PN 16 46: „Cercetări privind identificarea și utilizarea unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor” – acronim NUTRISAN

Contract nr. 29N/2016

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 24.06.2016– 30.11.2017

Buget: 1.136.000 Lei

 

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea și validarea internă a unor metode performante, de determinare a vitaminelor hidrosolubile, din legume şi fructe

 

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea și validarea internă a unei metode de determinarea vitaminei C din legume și fructe congelate, prin cromatografie de lichide de înaltă performanță, cuplată cu spectrometrie de masă 
  • Dezvoltarea și validarea internă a unei metode de determinarea vitaminelor B din legume și fructe congelate, prin cromatografie de lichide de înaltă performanță, cuplată cu spectrometrie de masă 
  • Elaborarea documentației specifice a metodelor de determinare a vitaminelor hidrosolubile (C și grupul B) din legume și fructe congelate
  • Diseminare informații

 

Responsabil proiect: Catană Luminița

E-mail: luminita.catana@bioresurse.ro; lumi_catana@yahoo.co.uk