Projects

Calitatea grânelor din recolta 2014

2014-01-20

Proiectul: „Calitatea granelor din recolta anului 2014”  

PROGRAMUL de evaluare a calităţii grânelor din recolta anului 2014al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Autoritate contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Perioadă de realizare a proiectului :2014

Buget: 396 152 lei

Obiectiv proiectului: Calitatea grâului, pentru soiurile de grâu cultivate în România pe județe și localități de prelevare 

Obiective specifice:

  •  analiza fizico-chimica pentru 951 probe de grâu (Triticum aestivum), 91 probe de triticale (Triticosecale Wittm.), 29 probe de secară și 4 probe de grâu dur (Triticum durum)
  • analize fizice: conţinut de impurităţi totale, determinări de masă hectolitrică;
  • analize chimice: determinări de umiditate, conţinut de proteină, conţinut de gluten umed, gluten index, indice de deformare, indice de cădere 
  • evaluarea calitatii generale a recoltei anuale si editarea catalogului pentru cunoasterea nivelul general de calitate al grâului din recolta anuală de către toţi factorii implicaţi în domeniul cerealelor

 

Responsabil proiect: Marta Zachia

E-mail: marta.zachia@bioresurse.ro