Proiecte

Proiecte

2019-01-20
Cercetări experimentale privind analiza unor vinuri tradiționale românești prin metode spectrale și cromatografice în vederea stabilirii caracterului de unicitate al acestora
22N/2019,  PN 19 02 04 02, Fulvia Manolache
2019-01-20
Utilizarea agenților naturali de conservare în scopul dezvoltării unei tehnologii inovative durabile cu aplicație în industria alimentară
22N/2019, PN 19 02 03 03, Alina Dobre
2019-01-20
Ambalajul, instrument – sistem de informare și protecție, esențial în managementul siguranței alimentare
22N/2019,  PN 19 02 03 02, Gabriel Mustățea
2019-01-20
Cercetări privind influența unor factori tehnologici asupra nivelului de acrilamidă din cartofi prăjiți și cafea
22N/2019, PN 19 02 03 01, Mioara Negoiță
2019-01-20
Investigarea potențialului antioxidativ al unor legume și fructe din dieta alimentară cu rol de protecție împotriva stresului oxidativ și de promovare a sănătății consumatorilor
22N/2019, PN 19 02 02 04. Marta Zachia
2019-01-20
Cercetări privind valorificarea deșeurilor vegetale din industria de procesare a legumelor și fructelor, în scopul fortifierii produselor alimentare, destinate prevenției și dietoterapiei afecțiunilor determinate de stresul oxidativ
22N/2019,  PN 19 02 02 03, Monica Catană
2019-01-20
Dezvoltarea de produse aglutenice cu valoare nutritivă și calități senzoriale îmbunătățite prin utilizarea de noi resurse de materii prime
22N/2019,  PN 19 02 02 02, Alina Culețu
2019-01-20
Cercetări privind valorificarea topinamburului (Helianthus tuberosus) în scopul realizării unor produse alimentare hipoglucidice, cu potențial antioxidant, destinate alimentației persoanelor cu diabet zaharat
22N/2019,  PN 19 02 02 01, Luminița Catană
2019-01-20
Cercetări privind alimentația personalizată ca factor preventiv împotriva îmbolnăvirilor pe grupe de populație, inclusiv grupe de risc (bătrâni, copii etc.)
22N/2019,  PN 19 02 01 02, Adriana Macri
2019-01-20
Cercetări privind influența unor surse de proteine în alimentație și gradul de acceptabilitate al consumatorilor
22N/2019,  PN 19 02 01 01, Denisa Duță