Servicii

Servicii de cercetare

2020-02-12

IBA București desfășoară activități pentru / în colaborare cu industria după cum urmează: 

 • Accesul întreprinderilor la infrastructură, laboratoare, echipamente de cercetare, instalații și echipamente ale IBA București; 
 • Protocoale de accesare bănci de date și biblioteci tehnico-științifice; 
 • Activități de transfer de abilități/competențe CD și de sprijinire a inovării prin: 
  • Activități de cercetare industrială contractuale; 
  • Activități de dezvoltare experimentală contractuale; 
  • Detașare de personal cu înaltă calificare; 
  • Cercetări de piață realizate pentru întreprinderi; 
  • Servicii de etichetare de calitate, testarea și certificarea calității. 
 • Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă cu întreprinderile: 
  • Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă; 
  • Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă.