Despre IBA

Shop B!TONIC

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București este o organizație de cercetare publică, aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu activitate de cercetare în 4 domenii: siguranță alimentară, nutriție, comportamentul consumatorului, (Bio)tehnologii alimentare.

Activitatea de cercetare are loc în 9 laboratoare, 3 stații de experimentări pilot şi 2 compartimente specializate mai mult pentru proiecte tip acţiuni suport şi Long life Learning. De asemenea, aceasta este asistată de către celelalte compartimente, inclusiv de către compartimentul Marketing-Comercial și Centrul de Informare Tehnologică.

Pe lângă activitatea de cercetare, institutul mai desfășoară și activitatea de servicii către terți, aceasta constând în: analize de laborator, producție de alimente personalizate pentru consumatori cu nevoi speciale precum și activitatea de notificări suplimente alimentare.

IBA București se dezvoltă într-o organizație orientată către industrie, accesând finanțări publice sau private, competitive, pentru implementarea proiectelor cu scopul de a obține produse sau tehnologii, de a dezvolta metode analitice de laborator, de a elabora studii sau strategii.

Misiune

Misiunea noastră, a IBA București, este aceea de a răspunde provocărilor societății prin elaborarea, punerea în aplicare și diseminarea cunoștințelor rezultate în urma cercetării din domeniul agro-alimentar. Obiectivul nostru este acela de a crește calitatea vieții prin hrana sănătoasă și un număr mai mare de angajați pe lanțul alimentar românesc dezvoltând asfel o relație strânsă atât cu societatea cât și cu industria din sectorul agro-alimentar.

Viziune

Viziunea noastră, a IBA București, este aceea de a fi un important reper în cercetarea din domeniul agro-alimentar din România și de a face parte din cumunitatea științifică internațională. De asemenea, ne dorim să fim un partener de încredere al industriei alimentare românești acoperind cât mai mult din nevoile de cercetare-dezvoltare-inovare ale domeniului agro-alimentar.

În viziunea noastră, promovarea unei alimentații și a unui stil de viață sănătos se poate face prin dezvoltarea de alimente de înaltă calitate, sănătoase, sigure și produse în mod durabil.

Valori

Credem în inovare, responsabilitate și performanță însă cel mai mult credem în oameni.

Structura organizațională

Consiliul de administrație

Nastasia Belc
Președinte/Director General
IBA București
Denisa Eglantina Duță
vicepreședinte, Președinte al Consiliului Științific/Director Științific
IBA București
Daniela Iacob
Membru,
Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Tatiana Adriana Tudor
Membru,
Reprezentant al Ministerului Finanțelor
Adrian Aflorei
Membru,
reprezentant Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
Florentina Israel Roming
Membru, Specialist, Prof. Univ,
USAMV București, Facultatea de Biotehnologii
Florentina Alina Borcoș
Membri, Specialist, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Poilitehnică București

Consiliul Științific

Nastasia Belc
Conf. Dr. Nastasia Belc
Director General
Denisa Eglantina Duță
Dr. Denisa Eglantina Duță
Director Științific
Gabriel Sorin Mustățea
Dr. Gabriel Sorin Mustățea
Șef Laborator Ambalarea Produselor Alimentare, vicepreședinte CS
Alina Culețu
Dr. Alina Culețu
Șef Laborator Biochimie Coloidală
Luminița Catană
Dr. Luminița Catană
Șef Laborator Nutriție Umană
Mioara Negoiță
Dr. Mioara Negoiță
Șef Laborator Cromatografie
Alina Alexandra Dobre
Dr. Alina Alexandra Dobre
Șef Laborator Microbiologie Elisa
Lavinia Mariana Berca
Dr. Lavinia Mariana Berca
Șef Laborator Biologie Moleculară
Florica Constantinescu
Dr. Florica Constantinescu
Secretar Științific
Fulvia Manolache
Dr. Fulvia Manolache
Șef Laborator RMN

Consiliul Director

Conf. Dr. Nastasia Belc
Dr. Denisa Eglantina Duță
Dr. Luminița Catană
Organigramă
Politica de calitate

Calitatea este strâns legată de strategia dezvoltării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare–IBA București.

Politica referitoare la calitate, stabilită de Directorul General, în conformitate cu standardele de referință, corespunde cu natura mediului intern/extern și cu riscurile proprii ale organizației și are în vedere calitatea proceselor/produselor/serviciilor executate, strategia de piață și scopurile urmărite.

INCDBA-IBA București:

 • acordă, prin ofertă de cercetare științifică și de produse/servicii o atenție prioritară satisfacerii cerințelor și așteptărilor de dezvoltare durabilă.
 • întreține o politică de consolidare a poziției sale în plan intern și extern/internațional, urmărind cu consecvență compatibilitatea și alinierea activităților sale cu standardele și bunele practici de la nivelul Uniunii Europene, precum și din alte state cu nivel ridicat de dezvoltare
 • se preocupă cu atenție de satisfacerea cerințelor și așteptărilor angajațălor săi, ca beneficiari interni, prin crearea și menținerea unui climat instituțional în cadrul căruia, fiecare angajat să realizeze performanțele necesare
 • se asigură că tot personalul este conștientizat în legătură cu responsabilitatea de a contribui la realizarea obiectivelor organizației, punând accent pe eficientizarea activităților prin cuantificarea rezultatelor individuale și colective, utilizând indicatori de performanță clar definiți.
 • se preocupă de îmbunătățirea continuă a organizării și desfășurării activităților, având în vedere abordarea bazată pe procese și gândirea bazată pe risc și fundamentarea deciziilor bazată pe raportul dintre cerințe și posibilități, ținând cont de resursele disponibile și/sau accesibile, precum și de bunele practici existente.

 Politica referitoare la calitate:

 • susține satisfacerea necesităților explicite și implicite ale clienților, în condițiile respectării cerințelor legale
 • asigură contextul creșterii calității produselor/serviciilor oferite, precum și transformarea rezultatelor cercetării în servicii și produse noi cu o calitate ridicată, pentru menținerea competitivității pe piață
 • este analizată periodic pentru a se menține adecvată scopului și contextului organizației și în deplin acord cu direcția strategică.
 • asigură cadrul propice pentru stabilirea obiectivelor generale pentru INCDBA-IBA București, precum și a obiectivelor specifice la nivelul structurilor organizatorice interne.
 • este disponibilă pentru toate părțile interesate relevante interne și externe
 • este comunicată, înțeleasă și aplicată în cadrul organizației

Participarea la menținerea și îmbunătățirea sistemului de management reprezintă sarcină de serviciu a fiecărui angajat.

Răspunderea pentru calitate este a tuturor și a fiecărui angajat în parte.


Certificat RENAR  Certificat SRAC  Politica de calitate  Politica de inovare