Despre IBA

Shop B!TONIC

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București este o organizație de cercetare publică, aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu activitate de cercetare în 4 domenii: siguranță alimentară, nutriție, comportamentul consumatorului, (Bio)tehnologii alimentare.

Activitatea de cercetare are loc în 9 laboratoare, 3 stații de experimentări pilot şi 2 compartimente specializate mai mult pentru proiecte tip acţiuni suport şi Long life Learning. De asemenea, aceasta este asistată de către celelalte compartimente, inclusiv de către compartimentul Marketing-Comercial și Centrul de Informare Tehnologică.

Pe lângă activitatea de cercetare, institutul mai desfășoară și activitatea de servicii către terți, aceasta constând în: analize de laborator, producție de alimente personalizate pentru consumatori cu nevoi speciale precum și activitatea de notificări suplimente alimentare.

IBA București se dezvoltă într-o organizație orientată către industrie, accesând finanțări publice sau private, competitive, pentru implementarea proiectelor cu scopul de a obține produse sau tehnologii, de a dezvolta metode analitice de laborator, de a elabora studii sau strategii.

Misiune

Misiunea noastră, a IBA București, este aceea de a răspunde provocărilor societății prin elaborarea, punerea în aplicare și diseminarea cunoștințelor rezultate în urma cercetării din domeniul agro-alimentar. Obiectivul nostru este acela de a crește calitatea vieții prin hrana sănătoasă și un număr mai mare de angajați pe lanțul alimentar românesc dezvoltând asfel o relație strânsă atât cu societatea cât și cu industria din sectorul agro-alimentar.

Viziune

Viziunea noastră, a IBA București, este aceea de a fi un important reper în cercetarea din domeniul agro-alimentar din România și de a face parte din cumunitatea științifică internațională. De asemenea, ne dorim să fim un partener de încredere al industriei alimentare românești acoperind cât mai mult din nevoile de cercetare-dezvoltare-inovare ale domeniului agro-alimentar.

În viziunea noastră, promovarea unei alimentații și a unui stil de viață sănătos se poate face prin dezvoltarea de alimente de înaltă calitate, sănătoase, sigure și produse în mod durabil.

Valori

Credem în inovare, responsabilitate și performanță însă cel mai mult credem în oameni.

Structura organizațională

Consiliul de administrație

Nastasia Belc 
Președinte/Director General
IBA București
Denisa Eglantina Duță
Membru, Președinte al Consiliului Științific/Director Științific
IBA București
Maria Mihaela Crăciun
Membru,
Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării
***
 Membru,
Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării
Marius Știrbu
Membru,
Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
Adrian Aflorei
Membru,
Reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale
Florentina Israel Roming
Membru, Specialist, Prof. Univ,
USAMV București, Facultatea de Biotehnologii

Consiliul Științific

Nastasia Belc
Conf. Dr. Nastasia Belc
Director General 
Denisa Eglantina Duță
Dr. Denisa Eglantina Duță
Director Științific 
Gabriel Sorin Mustățea
Dr. Gabriel Sorin Mustățea
Șef Laborator Ambalarea Produselor Alimentare 
Alina Culețu
Dr. Alina Culețu
Șef Laborator Biochimie Coloidală 
Luminița Catană
Dr. Luminița Catană
Șef Laborator Nutriție Umană 
Mioara Negoiță
Dr. Mioara Negoiță
Șef Laborator Cromatografie 
Alina Alexandra Dobre
Dr. Alina Alexandra Dobre
Șef Laborator Microbiologie Elisa
Lavinia Mariana Berca
Dr. Lavinia Mariana Berca
Șef Laborator Biologie Moleculară 
Florica Constantinescu
Dr. Florica Constantinescu
Secretar Științific 
Adriana Macri
Adriana Macri
Șef Departament Cercetări Interdisciplinare 
Livia Apostol
Dr. Livia Apostol

Consiliul Director

Conf. Dr. Nastasia Belc
nastasia.belc@bioresurse.ro 
Dr. Denisa Eglantina Duță
denisa.duta@bioresurse.ro 
Dr. Luminița Catană
luminita.catana@bioresurse.ro 
Valerica Spaloghe
vali.spaloghe@bioresurse.ro 
Florentin Georgescu
florentin.georgescu@bioresurse.ro
Organigramă
Politica de calitate

Calitatea este strâns legată de strategia dezvoltării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare–IBA București.

Politica referitoare la calitate, stabilită de Directorul General, în conformitate cu standardele de referință, corespunde cu natura mediului intern/extern și cu riscurile proprii ale organizației și are în vedere calitatea proceselor/produselor/serviciilor executate, strategia de piață și scopurile urmărite. Aceasta susține satisfacerea necesităților explicite și implicite ale clienților, în condițiile respectării cerințelor legale, este adecvată scopului și contextului organizației și este în deplin acord cu direcția strategică.

Directorul General se angajează să dezvolte și să mențină sistemul de management în concordanță cu standardele de referință adoptate în cadrul INCDBA-IBA București și să îmbunătățească continuu eficacitatea acestuia prin:

 • reînnoirea acreditarii în conformitate cu ISO/CEI 17025:2018 a activităților de încercări de laborator prin Departamentul de Controlul Calității Produselor Agroalimentare și al Ambalajelor de Uz Alimentar
 • comunicarea în cadrul organizației a importanței satisfacerii cerințelor clienților, precum și a respectării cerințelor legale și de reglementare, conformării cu cerințele standardelor adoptate și cele privind buna practică profesională privind calitatea produselor și proceselor realizate în institut
 • abordarea pe bază de procese și a gândirii bazată pe risc, comunicarea și aplicarea în realizarea proceselor a documentelor sistemului de management referitor la calitate în scopul obținerii de produse/servicii la cele mai ridicate standarde de calitate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate
 • furnizarea consecventă de produse și servicii care să conducă la creșterea satisfacției clienților prin aplicarea eficace și eficientă a sistemului de management și la îmbunătățirea performanței în ceea ce privește calitatea
 • comunicarea, ințelegerea și aplicarea politicii și documentelor referitoare la calitate la toate nivelurile organizației, îmbunătățirea continuă și asigurarea compatibilității acestora cu contextul și direcțiile strategice ale organizației; asigurarea disponibilității politicii referitoare la calitate pentru toate părțile interesate (interne si externe)
 • asigurarea că sunt stabilite, analizate și realizate obiectivele, sunt evaluate riscurile asociate, precum și limitele acceptate pentru toleranța la risc
 • asigurarea funcționării și imbunătățirii continue a eficacității sistemului de management și obținerea rezultatelor intenționate
 • asigurarea conformării cu legislația aplicabilă în vigoare și conducerea adecvată a analizei efectuate de management
 • asigurarea disponibilității resurselor necesare (resurse umane și abilităti specializate, infrastructură organizatorică, resurse tehnologice și financiare), precum si angrenarea, direcționarea și susținerea angajaților pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management
 • aplicarea metodelor declarate pentru realizarea produsului/serviciului
 • susținerea rolurilor relevante de management pentru asigurarea leadershipului în toate zonele de responsabilitate

Participarea la implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management reprezintă sarcină de serviciu a fiecărui angajat.

Răspunderea pentru calitate este a tuturor și a fiecărui angajat în parte.

Certificat RENAR Certificat SRAC Politica de calitate Politica de inovare