Proiecte

Proiecte în programe naționale de cercetare

2019-01-20
Produsul montan ca model de susținere a valorii adăugate a produselor realizate de fermierii din zona de munte, în scopul dezvoltării durabile a exploatațiilor agricole montane
Program Sectorial ADER MADR 2022,  ADER 17.1.2/2019, Marta Zachia
2019-01-20
Selecția, conservarea și valorificarea biodiversității levurilor din microbiota viticolă zonală
Program Sectorial ADER MADR 2022, ADER 7.1.2../2019, Fulvia Manolache
2019-01-20
Crearea și identificarea unor genotipuri de floarea-soarelui cu însușiri superioare de calitate și rezistență complexă la factorii biotici şi abiotici şi rezistență genetică la erbicide totale aplicate postemergent
Program Sectorial ADER MADR 2022, ADER 12.1.4./2019, Laura Mihai
2019-01-20
Metode de reducere a risipei alimentare pe lanțul agroalimentar, la nivel național, în vederea prevenirii și reducerii impactului socio-economic, până în anul 2030
Program Sectorial ADER MADR 2022, ADER 18.1.2/2019, Oana Dumitru
2019-01-20
Cercetări privind identificarea potențialului de constituire a unor clustere regionale de economie circulară – studii de caz
Program Sectorial ADER MADR 2022,  ADER 18.1.1/2019, Sorin Iorga
2019-01-20
Metode inovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare, prognoza efectelor acestora asupra integrității și trasabilității produselor și evaluarea impactului în economia sectorului agroalimentar
Program Sectorial ADER MADR 2022 ADER 17.1.1/2019 Lavinia Berca
2019-01-20
Cercetări privind fortifierea produselor alimentare cu ingrediente funcționale obținute din subproduse vinicole 2PS/212
2PS/28.08.2019, -, Luminița Catană
2019-01-20
Cercetări privind riscurile cauzate de materialele destinate contactului cu alimentele, pe grupe de materiale. Armonizarea cu legislația europeană
3PS/2019,  - , Gabriel Mustățea
2019-01-20
Cercetări experimentale privind analiza unor vinuri tradiționale românești prin metode spectrale și cromatografice în vederea stabilirii caracterului de unicitate al acestora
22N/2019,  PN 19 02 04 02, Fulvia Manolache
2019-01-20
Utilizarea agenților naturali de conservare în scopul dezvoltării unei tehnologii inovative durabile cu aplicație în industria alimentară
22N/2019, PN 19 02 03 03, Alina Dobre