Proiecte

Proiecte în programe din fonduri structurale

2018-01-23
Prim - Performanță și inovare în management
Proiecte nationale Structural
2018-01-23
Valorificarea potențialului capacității de muncă a persoanelor inactive și a șomerilor prin îmbunătățirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piața muncii
POCU/298/3/14/120317/28.06.2018, ASIST LESS, Claudia Elena Moșoiu
2018-01-23
Sprijinirea mediului de afaceri pentru facilitarea dezvoltării capacității de adaptare proactivă, la schimbările dinamice din sectoarele economice identificate conform SNC/SNCDI
POCU/227/3/8/117944/22.05.2018, PROIMM, Claudia Elena Moșoiu
2018-01-23
Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban
POCU/82/3/7/ 106773/12.01.2018, Start-up Sud-Est, Claudia Elena Moșoiu
2018-01-23
Realizarea unor sortimente de amestecuri de uleiuri vegetale, presate la rece, cu un raport optim omega 6 la omega 3
57/05.09.2016 –POC-A1-A 1.2.3-2016, 07/04.06.2018, Adriana Laura Mihai
2018-01-23
Evaluarea nivelului de acrilamidă din produsele realizate la S.C. A&A Exprodcom S.R.L., în conformitate cu Regulamentul UE
57/05.09.2016 –POC-A1-A 1.2.3-2016, 09/10.08.2018, Mioara Negoiță
2018-01-22
Realizarea unor produse alimentare aromatizate în diferite matrici ecologice
Structural
2017-01-22
Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional
Structural
2017-01-22
Valorificarea unor resurse naturale prin realizarea de suplimente alimentare personalizate, pe bază de hidrolizate de colagen
Structural