Proiecte

Proiecte în programe din fonduri structurale

2020-01-23
Capacitatea zonelor fost industrializate pentru combaterea somajului si imbunatatirea ocuparii pe cont propriu
POSDRU/183/5.1/S/154652, Spor la muncă!, Lucian Constantin
2020-01-23
Masuri active si integrate de ocupare a persoanelor vulnerabile si someri de lunga durata din zonele industrializate aferente regiunilor SV si SE
POSDRU/183/5.1/S/152890, Inca o data productivi!, Claudia Elena Moșoiu
2020-01-21
Măsuri active și integrate de ocupare pentru persoanele vulnerabile și șomeri de lungă durată din zonele industrializate aferente regiunilor NE și SE
POSDRU/183/5.1/S/152354 , O șansă în plus!, Elena-Marilena Pruteanu
2019-01-23
Prim - Performanță și inovare în management
Proiecte nationale Structural
2018-01-23
Valorificarea potențialului capacității de muncă a persoanelor inactive și a șomerilor prin îmbunătățirea competențelor profesionale a acestora, necesare dobândirii accesului pe piața muncii
POCU/298/3/14/120317/28.06.2018, ASIST LESS, Claudia Elena Moșoiu
2018-01-23
Sprijinirea mediului de afaceri pentru facilitarea dezvoltării capacității de adaptare proactivă, la schimbările dinamice din sectoarele economice identificate conform SNC/SNCDI
POCU/227/3/8/117944/22.05.2018, PROIMM, Claudia Elena Moșoiu
2018-01-23
Susținerea dezvoltării antreprenoriale ca urmare a facilitării ocupării pe cont propriu a regiunii Sud-Est, prin activități de asistență pentru înființarea de afaceri nonagricole în mediul urban
POCU/82/3/7/ 106773/12.01.2018, Start-up Sud-Est, Claudia Elena Moșoiu
2018-01-23
Adaptarea măsurilor active de ocupare pentru persoane vulnerabile și asistarea șomerilor de lungă durată din zonele industrializate aferente regiunilor NE si SE
POSDRU/S183/5.1/S/153887 2015,  Meseria mea!, Adriana Macri
2018-01-23
Realizarea unor sortimente de amestecuri de uleiuri vegetale, presate la rece, cu un raport optim omega 6 la omega 3
57/05.09.2016 –POC-A1-A 1.2.3-2016, 07/04.06.2018, Adriana Laura Mihai
2018-01-23
Evaluarea nivelului de acrilamidă din produsele realizate la S.C. A&A Exprodcom S.R.L., în conformitate cu Regulamentul UE
57/05.09.2016 –POC-A1-A 1.2.3-2016, 09/10.08.2018, Mioara Negoiță