Proiecte

Proiecte

2023-08-29
Dezvoltarea competenţelor angajaţilor prin programe de formare, certificare şi consiliere - "ACTIV"
Proiecte Proiecte de cercetare Proiecte in programe nationale de cercetare Proiecte nationale Structural
2023-08-29
Valorificarea potenţialului capitalului uman, prin măsuri de dezvoltare profesională – "S.R.P.M. - Muncim împreună!
Proiecte Proiecte de cercetare Proiecte in programe nationale de cercetare Proiecte nationale Structural
2023-08-29
Creşterea ratei de participare a adulţilor la ÎPV, prin măsuri active şi corelate cu piaţa muncii - "INTEGRA"
Fonduri structurale Proiecte Proiecte de cercetare Proiecte nationale Structural
2018-01-23
Prim - Performanță și inovare în management
Proiecte nationale Structural
2018-01-23
Realizarea unor sortimente de amestecuri de uleiuri vegetale, presate la rece, cu un raport optim omega 6 la omega 3
57/05.09.2016 –POC-A1-A 1.2.3-2016, 07/04.06.2018, Adriana Laura Mihai