Services

Laboratorul Chimia Alimentului și Laboratorul Biochimie Coloidală - Tel. 0756 06 90 57

2020-01-30

  Descarcă formular comandă

Resursă umană: 6 chimiști și ingineri chimiști dintre care 1 CSII, 2 CSIII și 3
ingineri chimiști; 2 tehnicieni.
Echipamente de laborator din Laboratoarele Chimia Alimentului și Biochimie
Coloidală

Servicii de cercetare, de testare și etichetare:

 •  Determinarea valorii energetice, a valorii nutriționale, servicii de etichetare;
 •  Determinarea gradului de degradare a grăsimilor prin tratament termic;
 •  Determinarea capacității antioxidante totale;
 •  Cercetări privind influenţa aditivilor (enzime, gluten, amidon) asupra calităţii făinurilor;
 •  Cercetări privind diversificarea materiilor prime pentru industria de panificaţie;
 •  Cercetări privind comportarea reologică a aluatului folosind sistemul complex Mixolab;
 •  Cercetări privind determinarea proprietăților reologice ale aluatului utilizând Farinograful, Extensograful, sistem Mixolab, și Alveograful;
 •  Cercetări privind tranziţiile termice în produse alimentare prin calorimetrie cu scanare diferenţială (parametrii studiați: temperatura de gelatinizare a amidonului, entalpie, studii de retrogradare);
 •  Cercetări privind analiza amidonului deteriorat prin SDmatic (metodă amperometrică);
 •  Crearea de produse alimentare cu potențial funcțional, care pot fi consumate zilnic, pe scară largă, așa cum este cazul produselor de panificație prin adăugarea unor ingrediente funcționale;
 •  Îmbogăţirea conţinutului alimentelor în fibre alimentare, minerale, grăsimi nesaturate etc.;
 •  Diminuarea conţinutului în zahar, grăsimi saturate, sare etc.;
 •  Înlocuirea unor componente din alimente cu alte componente naturale benefice sanățatii umane (de exemplu, zahărul înlocuit de îndulcitori cu indice glicemic mic);
 •  Dezvoltarea de produse de panificație cu potențial funcțional prin valorificarea unor subproduse și deșeuri;
 •  Valorificarea deșeurilor și subproduselor rezultate în industria berii prin obținerea de suplimente îmbogățite în compuși bioactivi;
 •  Efectul unor aditivi asupra proprietăților de gelifiere și proprietăților termice ale amidonului (retrogradarea amidonului);
 •  Stabilirea termenului de valabilitate al pâinii;
 •  Influența procesului de măcinare al grâului asupra amidonului deteriorat;
 •  Bancă de date nutrițională a produselor de panificație de pe piață.

Analize de laborator

Matrici alimentare / Metode de lucru

Autorizare ANSVSA

Acreditare RENAR

Laborator Chimia alimentului

https://erris.gov.ro/Food-Chemistry-Laboratory

Alcool metilic, alcooli superiori, esteri

Alcool etilic și băuturi alcoolice

DA

-

Concentrație alcoolică

Alcool etilic şi băuturi alcoolice, vin, oţet, bere, produse din legume şi fructe /SR13355-3:2005, SR184-2:2010, STAS6182/6-70

DA

DA

Densitate

Vin și băuturi alcoolice

DA

-

Dioxid de sulf liber

Vin

DA

-

Extract sec total

Vin

DA

-

Dioxid de sulf total

Vin, Zahăr

DA

-

Colorație în soluție

Zahăr

DA

-

Polarizație (zaharoză)

Zahăr

DA

-

Extract solubil

Cafea, ceai

DA

-

Alcalinitate

Produse alimentare

DA

-

Aciditate titrabilă

Seminţe agricole, grâu pentru consum, făină de grâu, produse măcinate, pâine, produse de franzelărie şi specialităţi de panificaţie, paste făinoase, produse dulci, lapte, produse lactate, margarină, uleiuri şi grăsimi vegetale / SR 90:2007, SR 91:2007, SR EN ISO 660:2009, SR ISO 1740:2008, SR ISO 6092:2008, STAS 6283/3-76, STAS 756/3-85, SR 2213-22:2009, SR 2213- 22:2009/C91:2012

DA

DA

pH

Produse alimentare

DA

-

Conținut de NaCl

Produse alimentare

DA

-

Cenușă totală, cenușă insolubilă în HCl

Cereale şi produse cerealiere, produse de panificaţie, patiserie, biscuiţi, paste făinoase, făină, leguminoase şi produse derivate, produse dulci / SR 2213-6:2009, SR 877:1996, SR 90:2007, SR 91:2007, SR EN ISO 2171:2010, STAS 1227/3-90, STAS 756/3-85

DA

DA

Substanţe proteice - metoda de referință

Produse dulci, carne şi preparate din carne, produse cerealiere de morărit şi panificaţie, biscuiţi, paste, făină de grâu, cereale şi leguminoase, lapte şi produse din lapte / SR 13013-3:1994, SR 2213-17:2009, SR 90:2007, SR 91:2007, SR EN ISO 20483:2014, SR EN ISO 8968-1:2014, SR ISO 937:2007, STAS 1227/3-90

DA

DA

Substanţe proteice - metoda Dumas

Produse alimentare

DA

-

Substanţe grase (conţinut de grăsime)

Seminţe oleaginoase, concentrate alimentare, cereale şi produse cerealiere măcinate, produse de panificaţie, de patiserie, napolitane, grisine, biscuiţi, uleiuri şi grăsimi vegetale, produse dulci, carne şi produse din carne / SR EN ISO 11085:2010, SR 2213- 11:2007, SR 91:2007, SR EN ISO 659:2009, SR EN ISO 734-1:2007, SR EN ISO 734-2:2010, STAS 1227/3-90, SR 8613-5:2009

DA

DA

Indice de cădere

Grâu și făină de grâu /
SR EN ISO 3093:2010

DA

DA

Determinarea absorbției apei
și a proprietăți reologice la
farinograf

Făina de grâu /
ISO 5530-1:2003

DA

DA

Granulozitate (finețe)

Făina de grâu

DA

-

Gluten umed Mecanic

Grâu și făină de grâu / SR 90:2007, SR EN ISO 21415-1:2007, C91:2008, SR EN ISO 21415-2:2008, ICC 155

DA

DA

Indice de deformare gluten

Grâu și făinuri de grâu , secară, triticale

DA

-

Indice Zeleny

Făină de grâu

DA

-

Sticlozitate

Grâu, seminţe agricole /STAS 6283/2-84

DA

DA

Elasticitate

Pâine, produse de franzelărie şi
specialităţi de panificaţie / SR 91:2007

DA

DA

Porozitate

Pâine, produse de franzelărie şi
specialităţi de panificaţie / SR 91:2007

DA

DA

Volum

Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi de panificaţie / SR 91:2007

DA

DA

Fibră brută

Nutrețuri şi şroturi oleaginoase / SR EN ISO 6865:2002

DA

DA

Fibre alimentare totale

Produse alimentare

DA

-

Fibre alimentare solubile și insolubile

Produse alimentare

DA

-

Comportament la fierbere

Paste făinoase

DA

-

Masa netă, proporție componenți

Produse alimentare

DA

-

Proprietăți organoleptice

Seminţe pentru consum, grâu, pâine,
produse de franzelărie şi specialităţi de
panificaţie, paste făinoase, biscuiţi,
produse dulci, uleiuri, grăsimi vegetale /
SR 91:2007, SR ISO 6639-1,2,3,4:1996,
STAS 1227/3-90, STAS 6253-80, STAS
756/3-85, STAS 2213/1-88, STAS 145/1-
87

DA

DA

Putere de creștere

Drojdie de panificație

DA

Colagen

Preparate din carne

DA

-

Azot ușor hidrolizabil

Carne și preparate din carne

DA

-

Reacția Kreis

Carne și preparate din carne

DA

Reacția Kreis

Uleiuri și grăsimi vegetale

DA

Densitate

Ulei vegetal

DA

-

Indice de iod

Uleiuri și grăsimi vegetale

DA

-

Indice de peroxid

Uleiuri și grăsimi vegetale

DA

-

Indice de peroxid

Produse agroalimetare

DA

-

Indice de saponificare

Uleiuri și grăsimi vegetale

DA

-

Iodat de potasiu

Sare alimentară

DA

-

Substanța uscată solubilă Refractometric

DA

Umiditate - metoda de referință

Produse alimentare / SR 110-3:2005, SR 2213-4:2007, SR 6124-1:2009, SR 8613-1:2009, SR 90:2007, SR 91:2007, SR EN ISO 5537:2005, SR EN ISO 712:2010, STAS

DA

DA

Umiditate - metoda alternativă

Produse alimentare

DA

-

Umiditate - metoda de referință

Produse alimentare

DA

-

Conţinut de zahăr

Cereale şi produse cerealiere, produse de panificaţie, patiserie şi napolitane, biscuiţi, produse dulci / SR 2213-12:2009, SR 91:2007, STAS 1227/3-90

DA

DA

Analize de laborator

Matrici alimentare / Metode de lucru

Autorizare ANSVSA

Acreditare RENAR

Laborator Biochimie Coloidală

https://erris.gov.ro/Colloidal-Biochemistry-Laborator

Determinarea absorbției apei
și a proprietăților reologice
utilizând Farinograful

Făină de grâu

DA

DA

Determinarea proprietăților
reologice utilizând
Amilografu

Făină de grâu

-

-

Determinarea proprietăților
reologice utilizând
Alveograful (făina de grâu)

Făină de grâu

DA

-

Determinarea proprietăților
reologice utilizând
Alveograful (grâu)

Grâu

DA

-

Determinarea proprietăților
reologice utilizând
Extensograful

Făină de grâu

DA

-