Results

PN 18 02 02 01 „Diversificarea resurselor de materii prime aglutenice pe bază de soriz”

2018-12-13

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Metodă calorimetrică de investigare a transformărilor termice din ingrediente pe bază de soriz prin tehnica calorimetriei cu scanare diferențială

Metodă de determinare a capacității antioxidante din ingrediente pe bază de soriz

Beneficiar: MCI Program Nucleu Industrie alimentară

Contract 25N/2018