Results

PN 16 46 01 03 Cercetări privind evaluarea remanenţei vitaminelor hidrosolubile în legume şi fructe congelate, prin tehnici analitice performante, în scopul asigurării securităţii nutriţionale a consumatorilor

2017-12-13

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Metodă de determinare a vitaminelor hidrosolubile din legume congelate, prin cromatografie de lichide de înaltă performanță cuplată cu spectrometrie de masă (metodă validată intern)

Metodă de determinare a vitaminelor hidrosolubile din fructe congelate, prin cromatografie de lichide cuplată cu spectrometrie de masă (metodă validată intern) Introducerea în practica de laborator a unor metode performante de determinare a vitaminelor hidrosolubile (vitamina C și vitamine din grupul B) în legume şi fructe congelate, în cadrul IBA București. Verificarea calității legumelor și fructelor congelate de pe piața românească în ceea ce privește conținutul de vitamine hidrosolubile (20 rapoarte de încercări).

Beneficiar: IBA București – extindere a gamei de analize de laborator Autorități cu atribuții de control Producători, distribuitori de legume și fructe congelate Consumatori de legume și fructe congelate

Contract 29N/2016