Results

PN 12 48 01 08 Studiu experimental asupra unor matrici alimentare vegetale din punct de vedere senzorial, reologic, textural şi fizico-chimic

2015-12-13

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Analiza transparenţei (clarităţii) pastei de amidon

Determinarea proprietăţilor termo-mecanice cu ajutorul sistemului Mixolab

Determinarea proprietăţilor termice ale amidonurilor prin măsurători calorimetrice (DSC)

Determinarea proprietăţilor texturale ale gelurilor de amidon

Determinarea proprietăţilor de vâscozitate ale amidonului Metodele stabilite au stat la baza realizării unor activități de cercetare prevăzute în contractele de finanțare nr. 3/02.11.2015 și 99/2016. La cerere, pot fi efectuate studii privind caracterizarea amidonului prin aplicarea metodelor din proiect:

· determinarea umidităţii;

· analiza transparenţei (claritate) pastei de amidon;

· determinarea parametrilor de culoare;

· determinarea proprietăţilor termo-mecanice cu ajutorul sistemului Mixolab;

· determinarea proprietăţilor termice ale amidonurilor prin măsurători DSC;

· determinarea proprietăţilor texturale ale gelurilor de amidon;

amprentarea senzorială şi diferenţierea probelor de amidon folosind sistemul nas electronic.

Amprentarea senzorială şi diferenţierea probelor de amidon folosind sistemul nas electronic Metoda stabilită a stat la baza realizării unor activități de cercetare prevăzute în contractul de finanțare nr. 99/2016. Efectuare, la cerere, de analize cu sistemul multisenzor în vederea obţinerii unor amprente senzoriale pe baza compuşilor de aromă din probele de amidon.

Beneficiar: IBA București – extindere a gamei de analize de laborator Autorități cu atribuții de control Producători de produse de panificație Consumatori

Contract 48N/07.11.2012