Results

PN 12 48 01 01 Cercetări privind influența gradului de extracție al făinii de grâu asupra nivelului de acrilamidă în pâine

2014-12-13

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Metodă GC/MS/MS pentru determinarea acrilamidei din pâine, biscuiți și alte produse similare Solicitări analize firme:

- S.C. PANGRAM S.A, Str. Calea Timișorii, nr. 4, Caraș Severin

- S.C. SAM MILLS S.R.L, Str. Mioriței, nr. 151, Satu Mare

- KAUFLAND ROMANIA SCS

- SC VEL PITAR SA Rm. Vâlcea

- SC VEL PITAR SA Tg. Jiu

Posibilități de efectuare de analize către terți, pentru determinarea acrilamidei din pâine, biscuiți și alte produse similare.

Metodă autorizată ANSVSA (Prima: Autorizație sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 58 din 22.07.2014; Ultima: Autorizație sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 58 din 15.01.2018). Metodă acreditată RENAR (Prima: Certificat de acreditare LI 1049/16.06.2016, Ultima: Certificat de acreditare LI 1049/25.08.2017).

Beneficiar: IBA București – extindere a gamei de analize de laborator Autorități cu atribuții de control Producători de produse de panificație Consumatori

Contract 48N/07.11.2012