Results

Dezvoltarea şi implementarea unei metode performante de determinare a dioxinelor şi furanilor din carne, pentru creşterea siguranţei alimentare şi protecţiei consumatorilor

2015-12-13

Beneficiar:

IBA Bucuresti

PN 12 48 02 01 

Metodă validată "in house" pentru determinarea dioxinelor și furanilor din carne prin HRGC-HRMS (Procedură specifică a metodei, Raport final de validare) Introducerea în practica de laborator a unei metode performante pentru

separarea, detecţia şi cuantificarea dioxinelor şi furanilor din carne (porc, vită) în cadrul IBA București. Verificarea calității cărnii de porc și vită de pe piața românească în ceea ce privește conținutul de dioxine și furani (10 rapoarte de încercări). Metoda dezvoltată şi validată "in house" permite determinarea concentraţiei totale a dioxinelor în carne (porc, vită) [suma concentraţiilor dibenzo-para-dioxinelor policlorurate (PCDD) și dibenzofuranilor policlorurați (PCDF)], exprimată în echivalenţi toxici OMS-PCDD/F-TEQ („estimare superioară” - Upper Bound WHO TEQ (A)), conform Regulamentului (UE) Nr. 1259/2011

Beneficiar: IBA București – extindere a gamei de analize de laborator Autorități cu atribuții de control Producători, distribuitori de carne de vită și porc Consumatori de carne de vită și porc

Contract 48N/07.11.2012