Results

Contract 25N/2018 PN 18 02 02 01 „Diversificarea resurselor de materii prime aglutenice pe bază de soriz”

2018-12-13

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Produs pe bază de soriz de tip paste făinoase cu adaos de mălai

Produs pe bază de soriz de tip paste făinoase cu adaos de fibre

Beneficiar: MCI Program Nucleu Industrie alimentară

Contract 25N/2018