Projects

Studiu de piață privind profilul și comportamentul consumatorilor de suplimente alimentare pe bază de plante medicinale și aromatice comercializate în România

2016-01-20

Contract:

nr. 229N/2016Cod proiect:

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect „Studiu de piață privind profilul și comportamentul consumatorilor de suplimentele alimentare pe bază de plante medicinale și aromatice comercializate în România”

Program nucleu PN 16 46: „Cercetări privind identificarea și utilizarea unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor” – acronim NUTRISAN
Contract nr. 229N/2016

Cod proiect: PN 16 46 05 02
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 15.03.2016-10.12.2017
Buget: 400.000 lei

Obiectivul proiectului: Cercetarea, prin metode calitative și cantitative a variabilelor ce duc la manifestarea unui anumit comportament al consumatorului de suplimente alimentare pe bază de plante medicinale și aromatice, motivele de cumpărare, preferințele cumpărătorilor, intențiile și deprinderile de cumpărare, obiceiurile și atitudinile de consum, în vederea determinării unui profil al consumatorului român de suplimente alimentare.

 Obiective specifice:

  • Identificarea și consultarea surselor relevante din domeniul suplimentelor alimentare din plante medicinale și aromatice, pentru realizarea studiului descriptiv al acestei piețe din România;
  • Realizarea și achiziționarea unor chestionare / teste ce vor fi aplicate consumatorilor de suplimente alimentare din plante medicinale și aromatice, care vor reliefa aspectele importante pentru consumatori în decizia de cumpărare a suplimentelor alimentare, percepțiile și atitudinile acestora față de suplimentele alimentare din plante medicinale;
  • Cercetarea unor corelații între caracteristicile de personalitate, motivațiile, imaginea de sine, statutul social etc., ale consumatorilor de suplimente alimentare și utilizarea de către aceștia a anumitor categorii de suplimente alimentare cu destinații specifice.
  • Elaborarea unui profil al consumatorului român de suplimente alimentare, care va fi ținta unei campanii de informare și conștientizare a populației generale, asupra vulnerabilităților și potențialelor riscuri legate de plantele medicinale și produsele obținute din acestea.

Responsabil proiect: Manuela Rascol
E-mail: manuela.rascol@bioresurse.ro