Projects

Integrated and innovative key actions for mycotoxin management in the food and feed chain

2016-01-21

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect ,,Integrated and innovative key actions for mycotoxin management in the food and feed chain" (MycoKey)

Programul Cadru Orizont 2020
Provocări societale
Obiectiv specific 2 – Securitate alimentară, agricultură și silvicutură durabile, cercetare marină, maritimă și fluvială, bioeconomie
Topic – SFS-13-2015 Contaminarea biologică a culturilor și a lanțului alimentar
Contract nr. GA 678781
Autoritate contractantă: Comisia Europeană
Perioadă de realizare a proiectului: 01.04.2016 – 31.03.2020
Buget: 6,4 mil. euro (20.000 euro IBA)

Obiectivul proiectul: generarea de soluții inovative și integrate care să sprijine părțile interesate în gestionarea eficientă și durabilă a micotoxinelor de-a lungul lanțului alimentar și a celui furajer. Astfel, proiectul își propune să ofere primele soluții integrate bazate pe tehnologia TIC în abordarea contaminării cu micotoxine în mod holistic și durabil.  

Obiective specifice:

  • Comunicare inovatoare de gestionare a micotoxinelor prin aplicarea TIC, oferind contribuții pentru legislație, îmbunătățind cunoștințele și network-ul;
  • Selectarea și îmbunătățirea unei game de instrumente de detecție a micotoxinelor;
  • Evaluarea utilizării de soluții fiabile, compuși sustenabili/ tehnologii verzi în procesele de prevenire, intervenție și remediere a contaminării cu micotoxine.

Responsabil proiect: Irina Smeu
E-mail: irina.smeu@bioresurse.ro

http://www.mycokey.eu/