Projects

Development and implementation of performance method for determination of dioxins and furans in meat, in order to increase food safety and consumers protection

2012-01-15

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Program NUCLEU PN 12 48: Cercetări privind determinarea unor contaminanţi chimici din alimente, proveniţi din mediu şi procesare, utilizând metode performante, cromatografice. Investigarea posibilităţilor de reducere a nivelului de contaminare în vederea obţinerii unor alimente sigure - acronim ACRIPAD

Contract nr. 48 N/2012

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 2013 – 2015

Buget: 1.700.664 Lei

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea și validarea internă a unei metode performante, de determinare a dioxinelor și furanilor din carne (porc, vită)

 

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea unei metode de determinarea concentraţiei totale a dioxinelor, exprimată în echivalenţi toxici OMS-PCDD/F-TEQ („estimare superioară” - Upper Bound WHO TEQ (A)) conform prevederilor Regulamentului (UE) Nr. 1259/2011 și Regulamentului (UE) NR. 589/2014, prin cromatografie de gaze de înaltă rezoluţie, cuplată cu spectrometria de masă de înaltă rezoluţie
  • Validarea internă a  metodei de determinare a concentraţiei totale a dioxinelor, conform legislației în vigoare 
  • Elaborarea documentației specifice a metodei de determinare a concentraţiei totale a dioxinelor, conform legislației în vigoare și demonstrarea funcționalității metodei.

 

Responsabil proiect: Catană Luminița ( luminita.catana@bioresurse.ro; lumi_catana@yahoo.co.uk)