Projects

Crearea și diversificarea germoplasmei de grâu de toamnă cu însușiri cantitative, calitative, agronomice și de adaptare la condițiile de agro-mediu în schimbare pe teritoriul României

2023-08-29

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Titlu proiect: Crearea și diversificarea germoplasmei de grâu de toamnă cu însușiri cantitative, calitative, agronomice și de adaptare la condițiile de agro-mediu în schimbare pe teritoriul României

Contractor: MADR
Buget: 8470 lei
Responsabil proiect: