Projects

Corelarea competențelor angajaților cu piața muncii, prin măsuri de dezvoltare profesională - "BIOCOMP"

2021-08-26

Titlu proiect: Corelarea competențelor angajaților cu piața muncii, prin măsuri de dezvoltare profesională - "BIOCOMP"

Anunț lansare proiect aici.

Obiectivul general: Creșterea gradului de accesabilitate al cel puțin 652 de angajați din regiunile mai slab dezvoltate, la măsuri, instrumente și activități integrate și personalizate, precum consiliere profesională și tutorat, formare profesională în sistem formal, formare profesională în sistem informal/non-formal și la programe de evaluare și certificare a competențelor dobândite în alte contexte, în scopul creșterii gradului de calificare al acestor angajați, corelându-se cu nevoile și necesitățile actuale ale pieței muncii.

Valoare: 4,714,955.25 lei

Rezultate: 652 de angajați (din care minim 67 persoane să fie din zona rurală, peste 40 de ani, cu nivel scăzut de calificare) să beneficieze de sprijin pentru participare la formare profesională continuă/validare competențe și minim 540 de persoane să fie certificate. Minim 376 persoane își vor îmbunătăți statutul în câmpul muncii ca urmare a sprijinului primit.

Cursurile care se vor organiza în cadrul acestui proiect vor fi pentru următoarele calificări (252 persoane) și specializări (276 persoane): brutar, patiser, lucrător în comerț, formator, competențe antreprenoriale, antreprenor în economia socială. Cursurile informale vor fi pentru 330 de persoane calificate sau specializate în cadrul proiectului, temele abordate vor fi competențe TIC și competențe sociale și civice. Evaluarea și certificarea competențelor în acest proiect va fi pentru minim 124 de persoane (brutar sau patiser sau lucrător în comerț).

Persoanele eligible sunt angajați sau PFA sau întreprinderi individuale cu vârsta între 25 și 65 de ani și cu domiciliul/reședința în una dintre cele 4 regiuni de implementare ale proiectului.

Perioada: 31.03.2021 -  30.11.2022.

Contactclaudia.mosoiu@bioresurse.ro