Projects

Cercetări privind potențialul de valorificare superioară a speciei Cannabis sativa în scop alimentar

2023-08-29

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Titlu: Cercetări privind potențialul de valorificare superioară a speciei Cannabis sativa în scop alimentar

Contractor: MADR
Buget: 95.800 lei
Responsabil proiect: Tatiana Onisei