Projects

Cercetări privind elaborarea de tehnologii sustenabile de obținere și valorificare a unor ingrediente şi produse alimentare inovative, pentru echilibrarea nutrițională a dietei consumatorului modern

2023-08-29

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Titlu proiect: ADER 17.1.2/2023 Cercetări privind elaborarea de tehnologii sustenabile de obținere și valorificare a unor ingrediente şi produse alimentare inovative, pentru echilibrarea nutrițională a dietei consumatorului modern

Contractor: MADR

Buget: 425.000 lei

Responsabil proiect IBA: Fulvia Manolache

 

Scopul proiectului este de a oferi consumatorului din România o alternativă sub forma unor produse alimentare sănătoase și sigure, cu un standard de calitate înalt din punct de vedere nutrițional care să asigure echilibrarea nutrițională a dietei, prin aplicarea în industria alimentară a conceptului de circularitate și reziliență, în vederea modelării comportamentului acestuia către atitudini sustenabile.

Obiectivul general al proiectului este valorificarea prin tehnologii sustenabile a fluxurilor de produse secundare rezultate din diverse ramuri ale industriei alimentare în vederea obținerii unor ingrediente sau produse alimentare inovatoare care combină diverse surse vegetale și/sau animale și care să poată contribui cu nutrienți ce nu sunt prezenți în materiile prime vegetale, reducând astfel nevoia de suplimentare cu alte ingrediente nutriționale și aditivi.

Fazele proiectului

Anul 2023, Faza 1- Evaluarea materiilor prime și a subproduselor alimentare și elaborarea,  realizarea modelelor experimentale (ME) de procesare minimală și proiectarea acestora la nivel pilot

Anul 2024, Faza 2 – Validarea evaluării materiilor prime și obținerea ingredientelor funcționale și a produselor alimentare la nivel de laborator

Anul 2025, Faza 3 – Testarea tehnologiilor de obținere ingrediente funcționale și produse alimentare la nivel pilot

Anul 2026, Faza 4 – Optimizarea schemelor tehnologice și adaptarea tehnologiilor propuse la scară industrială

Link proiect.