Projects

Cercetări privind dezvoltarea unei metode de determinare a FAME din alimente, prin GC-MS

2012-01-15

Contract:

: 48N/2012 Acronim/Cod:

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Contract: 48N/2012

Acronim/Cod: PN 12 48 01 10

Responsabil: Mioara Negoiță