Projects

Analiza impactului interacțiunilor dintre factorii nutriționali și genetici cu penetranță redusă în apariția și evoluția unor proliferări maligne

2016-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Programul Nucleu - Cercetări privind identificarea și utilizarea  unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor – acronim NUTRISAN

Contract nr. 29N/2016, Act adițional nr. 2/2017 

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 29.06.2017-20.12.2017

Buget: 309.839 lei

 

Obiectivul proiectului: analiza impactului interacțiunilor dintre factorii nutriționali și genetici în apariția și evoluția unor proliferări celulare.

 

Obiective specifice:

  • dezvoltarea, testarea și implementarea metodelor pentru caracterizarea variabilității genelor cu penetranță redusă în fenotipul malign;
  • identificarea și caracterizarea rolului relațiilor dintre genele cu penetranță redusă în fenotip, nutrigene și factorii nongenetici în apariția și evoluția proliferărilor celulare;
  • analiza distribuției markerilor testați în loturile investigate.
  • identificarea și caracterizarea de noi mutații în genele de interes.

 

Responsabil proiect: Marian Adascalului

E-mail: marian.adascalului@bioresurse.ro