Proiecte

Valorificarea unor subproduse vegetale prin utilizarea lor pentru obținerea de produse de panificație îmbogățite în compuși bioactivi

2016-01-15

Program: NUCLEU

Proiect PN 16 46 02 02/2016-2017

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 01.01.2016 – 10.12.2017

Buget: 910.000 lei

 

Obiectivul proiectul: Valorificarea unor subproduse vegetale prin utilizarea lor pentru obținerea de produse de panificație îmbogățite în compuși bioactivi.

Obiectivele specifice:

  • caracterizarea compoziţională complexă a materiilor prime în vederea utilizării lor pentru obţinerea produselor de panificaţie cu potențial funcțional;
  • obţinerea făinii de grâu îmbogăţită cu diferite procente din subprodusele vegetale, rezultate din extracția uleiului presat la rece;
  • realizarea la nivel laborator a produselor de panificaţie cu adaos de subproduse vegetale rezultate din extracția uleiului presat la rece;
  • realizarea la nivel pilot a produselor de panificaţie cu adaos de subproduse vegetale rezultate din extracția uleiului presat la rece.

 

Responsabil proiect: Livia Apostol

E-mail: livia.apostol@bioresurse.ro