Proiecte

Valorificarea substanțelor naturale aromatizante cu potențial de aplicare în industria alimentară (În cadrul proiectului POC EXPERTAL)

2017-01-21

Beneficiar:

IBA Bucuresti

 

Proiect: Valorificarea substanțelor naturale aromatizante cu potențial de aplicare în industria alimentară 

Contract 57/05.09.2016 POC EXPERTAL: Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional
Program Operațional Competitivitate
Contract subsidiar tip D nr.14/11.08.2017
Perioada: 11.08.2017-31.03.2019
Valoare contract: 1.031.565 lei

Obiective

  • Obținere uleiuri naturale din semințe și iarbă ca surse de substanțe aromatizante în faza de laborator; 
  • Obținere la nivel pilot și caracterizare uleiuri și substanțe de aromatizare (carvonă și anetol);
  • Definire și aplicare procese tehnologice de obținere la nivel semi-industrial a substanțelor naturale aromatizante: carvonă și anetol.

Responsabil de proiect: Denisa Duță
E-mail: denisa.duta@bioresurse.ro