Proiecte

Utilizarea agenților naturali de conservare în scopul dezvoltării unei tehnologii inovative durabile cu aplicație în industria alimentară

2019-01-20

Contract:

nr.: 22N/11.02.2019/

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect „Utilizarea agenților naturali de conservare în scopul dezvoltării unei tehnologii inovative durabile cu aplicație în industria alimentară”

Contract nr.: 22N/11.02.2019/PN 19 02 03 03 
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 2019-2022
Buget: 1.950.000 lei

Obiectivul proiectului: Asigurarea siguranței alimentare prin soluții sustenabile de conservare și ambalare, minimizarea contaminanților de proces.

Obiective specifice:

  • Valorificarea plantelor aromatice în funcție de activitatea antimicrobiană și compoziția chimică a extractelor, respectând principiile de etică și durabilitatea producției și consumului;
  • Caracterizarea chimică a extractelor din plante (uleiuri esențiale) cu scopul determinării profilului compușilor chimici activi; 
  • Evaluarea antimicrobiană a extractelor din plante și corelarea activității inhibitoare cu profilul lor chimic;
  • Dezvoltarea unui sistem de ambalare antimicrobian pentru produsele alimentare de interes bazat pe utilizarea agenților naturali de conservare din extacte de plante (uleiuri esențiale).

Responsabil proiect: Alina Alexandra Dobre
E-mail: alina.dobre@bioresurse.ro