Proiecte

Tehnologii avansate de tratare a alimentelor utilizând tehnici de radiofrecvență pentru reducerea riscurilor privind sănătatea  consumatorilor

2014-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect 

Tehnologii avansate de tratare a alimentelor utilizând tehnici de radiofrecvență pentru reducerea riscurilor privind sănătatea consumatorilor

Plan Național de Cercetare Dezvoltare Inovare  

     PN II-Parteneriate în domenii prioritare

Contract 164/2014

Acronim RAFSIG

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetarii si Inovarii/UEFISCDI

Coordonator: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București /UEFISCDI

Perioadă de realizare a proiectului: 2.10.2014-30.09.2017

Buget: total 1.250.000 lei / INCDBA –IBA București 202.500 lei

 

Obiectivul proiectul: Realizarea Modelului demonstrativ de echipament și tehnologie inovativă, de tratare cu unde de radio-frecvență a unor produse de panificație ambalate cu conținut redus de aditivi de sinteză, pentru creșterea conservabilității și siguranței alimentare.

Obiective specifice:

Prin atingerea obiectivelor propuse, proiectul RAFSIG contribuie și la rezolvarea unor probleme care au legatură cu reducerea poluării mediului, reducerea costurilor energiei precum și cu obținerea unor produse alimentare sigure din punct de vedere economic, ambiental și nutrițional. Soluțiile tehnologice propuse de RAFSIG, sunt originale și inovative și creează următoarele premize: - poziție nouă și puternică pe piață, ca producători industriali preocupați de sănătatea   consumatorilor, cu o comunicare mai bună a politicii de dezvoltare durabilă; diferențierea față de concurență; crearea unei mărci noi de încredere – produse ”clean label”, care vor întări imaginea corporativă a companiilor producătoare de astfel de produse.

 

http://www.rafsig.usamv.ro/index_ro.html

Responsabil proiect din partea INCDBA – IBA București: Gabriela Mohan ( gabriela.mohan@bioresurse.ro)