Proiecte

Studiu experimental asupra unor matrici alimentare vegetale din punct de vedere senzorial, reologic, textural și fizico-chimic

2012-01-15

Contract:

nr. 48N/2012 Proiect

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: Studiu experimental asupra unor matrici alimentare vegetale din punct de vedere senzorial, reologic, textural și fizico-chimic

Program NUCLEU PN 12 48 – Cercetări privind determinarea unor contaminanţi chimici din alimente, proveniţi din mediu şi procesare, utilizând metode performante, cromatografice. Investigarea posibilităţilor de reducere a nivelului de contaminare în vederea obţinerii unor alimente sigure – acronim ACRIPAD

Contract nr. 48N/2012

Proiect PN 12 48 01 08

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 18.06.2015-15.11.2015

Buget: 300.000 lei

 

Obiectivul proiectului: studiu experimental asupra unor amidonuri din diverse surse din punct de vedere senzorial, reologic, textural şi fizico-chimic.

Obiective specifice:

    • cercetări privind caracterizarea unor tipuri de amidonuri native prin metode de analiză fizico-chimică, termică şi senzorială;
    • cercetări privind stabilirea unor amestecuri optime de amidonuri pe baza proprietăţilor lor fizico-chimice în scopul îmbunătăţirii proprietăţilor funcţionale pentru aplicaţii alimentare.

Responsabil proiect: Alina Culetu (alina.culetu@bioresurse.ro; alinaculetu@gmail.com)