Proiecte

Selecția, conservarea și valorificarea biodiversității levurilor din microbiota viticolă zonală

2019-01-20

Proiect "Selecția, conservarea și valorificarea biodiversității levurilor din microbiota viticolă zonală"

Program Sectorial ADER MADR 2022
Proiect: ADER 7.1.2./2019
Autoritate contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Perioada de realizare a proiectului: 11.10.2019-10.12.2022
Coordonator de proiect: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Calugărească
Buget IBA: 60.000 lei

Obiectivul proiectului:  Menținerea și gestionarea diversității și a dinamicii microbiotei levuriene în relație cu calitățile senzoriale ale vinului.

Obiective specifice: 

1. Evaluarea diversității genofondului autohton de drojdii de vinificație:

 • Actualizarea bazei de date privind selecția drojdiilor valoroase de vinificație la nivel național;
 • Studii de încadrare taxonomică și identificare a drojdiilor de vinificație;
 • Reactivarea tulpinilor de drojdii oenologice existente în colecții. 
2. Evaluarea performanțelor metabolice și enologice ale tulpinilor de drojdii în anumite condiții de creștere:
 • Testarea în condiții de laborator a viabilității celulare;
 • Screening calitativ pentru evidențierea activității extracelulare;
 • Caracterizarea metabolică a drojdiilor de vinificație;
 • Realizarea culturilor de drojdii simple, duble sau/și secvențiale în funcție de profilul enzimatic și caracterele metabolice ale tulpinilor. 
3. Testarea tulpinilor selectate la nivel de microvinificație și analiza fizico-chimică și organoleptică a vinurilor obținute:
 • Obținerea de vinuri roșii și albe cu ajutorul tulpinilor selectate; 
 • Procesarea strugurilor și obținerea musturilor din soiuri de viță de vie autohtone;
 • Reactivarea tulpinilor de interes și pregătirea inoculului;
 • Însămânțarea musturilor la nivel pilot și supravegherea fermentației; 
 • Analiza fizico-chimică și organoleptică a vinurilor obținute (Profil compozițional; Profil senzorial al vinurilor).
4. Crearea unei colecții de germoplasma levuriană la nivel național:
 • Realizarea unei colecții naționale de drojdii autohtone Saccharomyces și non – Saccharomyces.
5. Promovarea şi diseminarea rezultatelor obținute:
  • Diseminare pe scară largă prin comunicarea şi publicarea naţională a rezultatelor;
  • Participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, simpozioane naţionale/internaţionale, workshopuri);
  • Vizite de lucru /schimburi de bună practică. 

   Responsabil proiect IBA: Fulvia Ancuța Manolache
   E-mail: fulvia.manolache@yahoo.com