Proiecte

Realizarea unor produse alimentare aromatizate în diferite matrici ecologice

2018-01-22

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: Realizarea unor produse alimentare aromatizate în diferite matrici ecologice

EXPERTAL  57/05.09.16  - ”Valorificarea expertizei în cercetarea agro-alimentară prin transfer de cunoștințe către mediul privat în vederea obținerii de produse alimentare sigure și optimizate nutrițional”
Contract subsidiar tip D 5/26.04.2018/ SC Hofigal Export Import SA
Autoritate contractantă: Organismul Intermediar pentru Cercetare
Perioadă de realizare a proiectului: 01.08.2018-30.06.2020
Buget: 1.265.099,50 lei

Obiectivul proiectului: dezvoltarea de noi produse alimentare aromatizate, în diferite matrici alimentare prin transfer de cunoștințe către industrie 

Obiective specifice:

  • Analiza stadiului actual al cunoașterii privind produsele alimentare ecologice aromatizate obținute în diferite matrici alimentare (miere și uleiuri vegetale);
  • Caracterizarea matricilor alimentare (miere uleiuri vegetale) și a ingredientelor de aromatizare (plante medicinale aromatice sau tehnice);
  • Experimentări de laborator privind obținerea produselor alimentare aromatizate;
  • Obținerea în fază micropilot a produselor alimentare aromatizate – sortimente de miere și uleiuri ecologice și stabilirea caracteristicilor de calitate și siguranță alimentară;
  • Obținerea produselor finite în fază pilot și elaborarea documentației tehnice pentru obținerea produselor alimentare aromatizate;
  • Realizarea etichetei nutriționale a produselor.  

Responsabil proiect: Cristina Mateescu
E-mail: cristina.mateescu@bioresurse.ro