Proiecte

PROVIDE - Surse de proteine și biomolecule pentru securitatea nutrițională și biodiversitatea produselor de panificație într-un sistem alimentar circular

2021-02-01

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Surse de proteine și biomolecule pentru securitatea nutrițională și biodiversitatea produselor de panificație într-un sistem alimentar circular (PROVIDE)

Proiect: Surse de proteine și biomolecule pentru securitatea nutrițională și biodiversitatea produselor de panificație într-un sistem alimentar circular (PROVIDE)

Program: ERANET-COREORGANIC&SUSFOOD
Contract nr. 184/2020
Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București
Autoritate contractantă: UEFISCDI
Perioadă de implementare: 02.11.2020 – 01.11.2023
Buget: 822.800 lei

 

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este promovarea circularității în sistemele agroalimentare, încurajarea unei producții și a unui consum sustenabil și sprijinirea valorificării subproduselor, reducând astfel semnificativ pierderile de produse alimentare. Acest lucru se va realiza prin evaluarea potențialului sub-produselor din industria uleiurilor vegetale ca surse de proteine și biolomecule și valorificarea acestora prin încorporarea în diferite produse de panificație.   

Obiective specifice:

 • Maparea și identificarea sub-produselor de interes bogate în proteine și compuși bioactivi
 • Caracterizarea fizico-chimică și nutrițională a sub-produselor selectate
 • Teste de laborator în vederea proiectării a trei matrici alimentare de panificație
 • Dezvoltarea de prototipuri alimentare de panificație bogate în proteine și biomolecule
 • Evaluarea senzorială a produselor obținute
 • Investigarea percepției și acceptabilității consumatorilor
 • Realizarea documentației tehnico-economic de produs, a planului HACCP și a planului de afaceri

Principalele rezultate estimate și realizate: 

 • Maparea și identificarea surselor de compuși bioactivi (sub-produse), de interes
 • Identificarea legislației în domeniul valorificării deșeurilor și sub-produselor alimentare
 • Caracterizarea fizico-chimică și nutrițională a sub-produselor de interes
 • Analiza microbiologică a sub-produselor
 • Analiza componentelor anti-nutriționale din sub-produsele selectate
 • Determinarea contaminanților potențial toxici
 • Analiza potențialului anti-nutrițional al sub-produselor
 • Teste de laborator pentru obținerea a 3 matrici alimentare
 • Prototipuri produse (pâini fortificate cu șrot de floarea soarelui)
 • Caracterizarea fizico-chimică și nutrițională a produselor obținute
 • Evaluarea senzorială a produselor obținute
 • Investigarea percepției și acceptabilității consumatorilor
 • Teste pe consumatori pentru evaluarea acceptabilității
 • Plan de afaceri pentru pâinea cu șrot de floarea soarelui
 • Documentații tehnico-economice pe produs
 • Plan HACCP
 • 5 articole WoS publicate/trimise spre publicare

Rezultatele estimate au fost realizate în totalitate. Au fost identificate și caracterizate din punct de vedere microbiologic, fizico-chimic, nutrițional și al contaminanților potențial toxici sub-produse rezultate din industria uleiurilor vegetale. În vederea asigurării unui sistem alimentar circular, au fost realizate teste de laborator și pilot pentru proiectarea a trei matrice de pâine fortificate cu sub-produsele analizate. Șrotul de floarea soarelui obținut din semințe cu grade diferite de descojire (0%, 50% și 100%) a fost selectat în vederea realizării prototipurilor de pâine. Prototipurile de panificație au fost caracterizate din punct de vedere microbiologic, fizico-chimic, nutrițional și senzorial. Prin fortificarea probelor de pâine cu șroturi de floarea soarelui, calitatea nutrițională a produselor obținute în cadrul proiectului a fost îmbunătățită.

Impactul rezultatelor obținute:

Impactul social al rezultatelor proiectului se va concretiza în formule alimentare fundamentate științific care pot contribui la obținerea de produse de panificație cu conținut proteic și de biomolecule crescut, valorificarea sub-produselor rezultate din industria uleiurilor vegetale, reducerea risipei alimentare.

Astfel, proiectul va aduce beneficii atât pentru consumatorii individuali și asociațiile de consumatori (încrederea in alimente, educație in nutriție) cât și pentru cercetători din domeniul chimiei și tehnologiei alimentelor (crearea de oportunități de cercetare și colaborate), industrie (diversificarea gamei de produse alimentare, conectarea cu cerințele și preferințele consumatorilor).

În ceea ce privește impactul asupra mediului, valorificarea sub-produselor reprezintă o prioritate de top legată de atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă care ar putea fi îndeplinit prin susținerea economiei circulare care conduce la reducerea impactului asupra mediului și a risipei alimentare. Reutilizarea sub-produselor în procesul de producție pentru dezvoltarea de noi produse îmbogățite din punct de vedere nutrițional este soluția optimă pentru o dezvoltare sustenabilă.

Articole publicate:

Director proiect: Conf. dr. Nastasia BELC

Contact:  nastasia.belc@bioresurse.ro;   mihai_laura21@yahoo.com; gabi.mustatea@bioresurse.ro