Proiecte

Produsul montan ca model de susținere a valorii adăugate a produselor realizate de fermierii din zona de munte, în scopul dezvoltării durabile a exploatațiilor agricole montane

2019-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiectul: ADER 17.1.2. „Produsul montan ca model de susținere a valorii adăugate a produselor realizate de fermierii din zona de munte, în scopul  dezvoltării durabile a exploatațiilor agricole montane”

Plan Sectorial pentru Cercetare-Dezvoltare din Domeniul Agricol și de Dezvoltare Rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, "Agricultură și Dezvoltare Rurală - ADER 2022"

Contract ADER 17.1.2./27.09.2019
Conducător de proiect: Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu" (INCE) al Academiei Române/Centrul de Economie Montană (INCE/CEMONT)
Autoritate contractantă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Perioadă de realizare a proiectului: 2019-2021
Buget: 205 000 lei

Obiectivul proiectului

  • Dezvoltarea sustenabilă a spaţiului rural montan respectiv, creșterea atractivității locuirii montane, revigorarea și creșterea rentabilității gospodăriilor tradiționale/exploatațiilor agricole montane prin crearea și adaptarea unui sistem de modele de dezvoltare locală bazat pe valorificarea superioară a resurselor naturale zonale în produse montane de înaltă calitate şi la preţuri de comercializare convenabile pentru fermieri.

 Obiective specifice:

  • Evaluarea caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice și nutriționale a resurselor de origine vegetală și animală cu potențial de certificare ca produs montan din zona montană;
  • Pregătirea cadrului  necesar implementării ghidurilor de bune practici la fermieri/procesatori;
  • Conștientizarea consumatorilor și a comunităților locale / factorilor interesați privind necesitatea încurajării consumului de produse montane pentru susținerea gospodăriilor țăranești și reducerea depopularii rurale montane.

 Responsabil proiect (partener): Marta Zachia
 E-mail: marta.zachia@bioresurse.ro