Proiecte

Prim - Performanță și inovare în management

2018-01-23

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Prim - Performanță și inovare în management

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Contract nr. POCU 227/3/8/117868
Autoritate contractantă: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman
Perioadă de realizare a proiectului: 08.05.2018-07.05.2019
Buget: 3.764.115,63 lei

Obiectivul proiectul: îmbunătățirea competențelor manageriale, antreprenoriale și de management a resurselor umane, precum și a capacității de a utiliza și promova instrumente, metode, practici și standarde inovative și incluzive actuale de management pentru 510 manageri, antreprenori și angajați ai departamentelor de resurse umane din sectoarele cu potențial competitiv și înaltă specializare: Turism și ecoturim, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și pielarie, din Regiunea Centru și sprijinirea a 48 de IMM în vederea revizuirii/ dezvoltării unor planuri strategice pe termen lung.

Obiective specifice:

  • creșterea nivelului de conștientizare privind importanța și necesitatea formării profesionale continue în rândul întreprinderilor din sectoare economice competitive și înalt specializate - Turism și ecoturim, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și pielarie din Regiunea Centru printr-o campanie de conștientizare direcționată spre cel puțin 600 de persoane (manageri, antreprenori și angajați din departamentele de resurse umane) proveniți de la minim 50 de întreprinderi din zonă, pe durata a 12 luni;
  • dezvoltarea profesională a 510 manageri, antreprenori și angajați din departamentele de resurse umane din minim 50 de întreprinderi care activează în Turism și ecoturim, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și pielarie - sectoare economice cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, din Regiunea Centru;
  • dezvoltarea și testarea unui cadru de planificare strategică sustenabil în rândul a minim 48 de IMM din sectoarele cu potențial competitiv și specializare inteligentă: Turism și ecoturism, Procesarea alimentelor și băuturilor și Textile și pielărie din Regiunea Centru, pe parcursul a 10 luni.

Responsabil proiect: Lavinia Mariana Berca
E-mail: laviniamariana.berca@gmail.com