Proiecte

Managementul micotoxinelor deoxinivalenol și aflatoxine totale în zonele de risc, în contextul schimbărilor climatice prognozate pentru România

2016-01-20

Contract:

nr.

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: Managementul micotoxinelor deoxinivalenol și aflatoxine totale în zonele de risc, în contextul schimbărilor climatice prognozate pentru România

 

Contract nr. PN 16 46 04 01.

Perioada: 26.06.2016 - 20.12.2017.

Buget total: 1.001.000 lei (Buget IBA: 1.001.000 lei). 

 

Autoritate contractanta: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) Program Nucleu. 

Contractor: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse AlimentareIBA București.

Parteneri (neoficiali în consorţiu):

  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Rurale [Direcția Generală Control Antifraudă și InspecțiiDirecția Monitorizare Inspecții, Verificare și Control (DGCAIDMIVC) cu 41 Direcții Agricole de Dezvoltare Rurală Județene].
  • Administrația Națională de Meteorologie METEO România, București (Subcontractare terți).
  • Centrul de Biochimie Aplicată și Biotehnologie (CBAB Biotehnol), București (Subcontractare terți).

 

Obiectivul proiectului: Contaminarea cerealelor cu micotoxine sub influența schimburilor climatice în România implică realizarea de cercetări integrate pentru dezvoltarea de strategii de management al lanțului agroalimentar. 

Obiective specifice: 

  • Evaluarea integrată a contaminării cerealelor cu deoxinivalenol și Fusarium sp. în zonele de risc pentru anii 20142016.
  • Evaluarea integrată a contaminării cerealelor cu aflatoxine și Aspergillus sp. în zonele de risc pentru anii 20142016.
  • Elaborarea hărților de risc pentru contaminarea grâului cu deoxinivalenol și aflatoxine în România.
  • Strategia de gestionare a contaminării cerealelor cu ciuperci și micotoxine, în contextul predicțiilor privind schimbările climatice pentru România.
  • Evaluarea integrată a productivității culturilor de grâu sub influența anilor secetoși și ploiosi din perioada 20122015.
  • Evaluarea integrată a proprietăților fizico-chimice ale culturii de grâu în zonele de risc sub influența factorilor agroclimatici din anul agricol 20142015.
  • Evaluarea integrată a contaminării cerealelor cu deoxinivalenol și metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd, Mn, As, Ni, Cr) în zonele de risc pentru anul agricol 20142015.

*** Acest proiect a integrat toate datele pentru contaminarea cerealelor cu DON și AFLA în perioada 20122016 (Proiecte: ADER 8.1.1; PN 12 48 01 05 și PN 16 46 04 01).

Responsabil proiect: CS II, Dr. Valeria Gagiu

E-mail: valeria.gagiu@bioresurse.ro