Proiecte

Investigarea potențialului antioxidativ al unor legume și fructe din dieta alimentară cu rol de protecție împotriva stresului oxidativ și de promovare a sănătății consumatorilor

2019-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect PN 19 02 02 04 ” Investigarea potenţialului antioxidativ al unor legume și fructe din dieta alimentară cu rol de protecţie împotriva stresului oxidativ şi de promovare a sănătaţii consumatorilor”

Programul Nucleu –Cercetări privind obținerea de alimente personalizate : calitate senzorială, nutrițională și autenticitate » - acronim Food4YOU
Contract 22N/ 2019
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 2019-2022
Buget: 1 900 000 lei 
 

Obiectiv proiectului: Diversificarea resurselor de materii prime alimentare cu potențial nutritiv, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor

Obiective specifice:

  • Cercetări privind evaluarea activităţii/capacităţii antioxidante a compuşilor bioactivi din legume şi fructe;
  • Evaluarea claselor/subclaselor de compuşi bioactivi, a capacităţii antioxidante totale din legume cu larg consum autohton şi constituirea unei baze de date cu rezultatele obţinute;
  • Studiul efectelor datorate interacţiilor dintre antioxidanţii din matricea alimentară în vederea îmbunătaţirii calităţii produselor;
  • Realizarea unei baze de date informatizată privind potenţialul antioxidant al legumelor şi fructelor.

Responsabil proiect: Marta Zachia
E-mail: marta.zachia@bioresurse.ro