Proiecte

Investigații privind influența unor factori tehnologici asupra profilului de aminoacizi din produsele de panificație

2016-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Programul NUCLEU - Cercetări privind identificarea și utilizarea unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor (NUTRISAN - Cod: PN 16 46)

     Contract nr. 29N/2016; Proiect 16 46 01 06

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 2016-2017

Buget: 482.500 lei

 

Obiectivul proiectului: Studiul influenței unor factori tehnologici asupra profilului de aminoacizi din produsele de panificație.

Obiective specifice:

  • Optimizarea parametrilor de lucru ai sistemului ion-cromatografic pentru separarea, detecția, identificarea și cuantificarea aminoacizilor din soluţii etalon;
  • Stabilirea condițiilor optime de pregătire ale probelor în vederea separării, detecției, identificării și cuantificării aminoacizilor din produse de panificație;
  • Stabilirea parametrilor de performanță ai metodei de determinare a aminoacizilor din produse de panificație prin ion-cromatografie cu gradient de concentrație în vederea validării interne; 

 

Responsabil proiect: Gabriel Mustățea

E-mail: gabi.mustatea@bioresurse.ro