Proiecte

Intensificarea măsurilor active de ocupare pentru persoane vulnerabile si asistarea șomerilor de lungă durată din zonele industrializate aferente regiunilor NE si SE

2015-01-23

Proiect „Intensificarea măsurilor active de ocupare pentru persoane vulnerabile si asistarea șomerilor de lungă durată din zonele industrializate aferente regiunilor NE si SE” - Mă Calific!

Programul POSDRU 2007-2013 

Axei prioritara 5: ‘Promovarea masurilor active de ocupare’’

ID: 152353/2015

Autoritate contractantă: Ministerul Fondurilor Europene

Perioadă de realizare a proiectului: 01.03.2015-31.12.2015

Buget: 709.958,42 lei

Obiectivul proiectul: Obiectivul general al proiectului este atragerea si mentionerea a cat mai multor pers pe piata muncii din Regiunile Nord-Est si Sud-Est, in vederea cresterii ratei de ocupare pentru un grup tinta minim de 225 pers (45 de pers inactive, 90 pers in cautarea unui loc de munca, 68 someri de lunga durata (din care cel putin 33 femei si 18 tineri), 22 pers care au parasit timpuriu scoala), ca urmare a facilitarii accesului la educatie prin formare profesionala si servicii personalizate de consiliere si asistenta cu accent pe stimularea ocuparii tinerilor in cautarea unui loc de munca si a somerilor de lunga durata

Obiective specifice:

OS1) Cresterea gradului de informare si constientizare in regiunile vizate de proiect in ceea ce priveste mobilitatea geografica si ocupationala a fortei de munca, conditiile de munca, evolutiile pietei muncii, legislatie, avantaje si oportunitati de ocupare, promovarea FPC si a antreprenoriatului, a importantei combaterii somajului de lunga durata in randul tinerilor, a egalitatii de sanse, si dezvoltarii durabile, prin intermediul a 2 evenimente de informare si constientizare.

OS2) Facilitarea accesului la servicii specializate de informare, consiliere profesionala, orientare in cariera, consiliere pentru dezvoltarea personala pentru un GT de minim 225 pers, dar si la servicii de instruire antreprenoriala pentru 205 pers, prin infiintarea a doua centre regionale, care vor asigura sustenabilitatea ulterioara a proiectului.

OS3) Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung prin oferirea unui program integrat pt cel putin 225 de beneficiari (45 de pers inactive, 90 pers in cautarea unui loc de munca, 68 someri de lunga durata (din care cel putin 33 femei si 18 tineri), 22 pers care au parasit timpuriu scoala)cpt. cresterea angajabilitatii si imbunatatirea capacitatii de ocupare prin promovarea invatarii pe tot parcursul vietii si facilitarea accesului la programe de formare profesionala corelate cu cerintele pietei muncii, in vederea facilitarii accesului pe piata muncii.

OS4) Imbunatatirea capacitatii de ocupare si sprijinirea a cel putin 15 persoane pentru a accede pe piata muncii, prin servicii de mediere de specialitate.

Responsabil proiect: Adrian Nicolae / Bogdan Dragancea

E-mail: bogdan.dragancea@gmail.com