Proiecte

Evaluarea riscului de contaminare cu micotoxina deoxinivalenol (DON) pe fluxul alimentar si furajer in zonele de risc

2012-01-15

Contract:

nr.

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: Evaluarea riscului de contaminare cu micotoxina deoxinivalenol pe fluxul alimentar   și furajer in zonele de risc

Program Nucleu

Contract nr. PN 12 48 01 05.

Perioada: 17.06.201515.11.2015.

Buget total: 250.000 lei (Buget IBA: 250.000 lei)

Autoritate contractanta: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) 

Contractor: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse AlimentareIBA București.

Parteneri (neoficiali în consorţiu):

  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale [Direcția Generală Control Antifraudă și InspecțiiDirecția Monitorizare Inspecții, Verificare și Control (DGCAIDMIVC) cu 41 Direcții Agricole de Dezvoltare Rurală Județene].
  • Administrația Națională de MeteorologieMETEO România, București (Subcontractare terți).
  • SC Vel Pitar SA, București (4 puncte de lucru județene).
  • SC Șapte Spice SA, Vâlcea (12 puncte de lucru județene).

 

Obiectivul proiectului: Evaluarea în câmp și post-recoltare a contaminării grâului cu micotoxina deoxinivalenol în contextul condițiilor geografice și agroclimatice ale României. 

Obiective specifice: 

  • Identificarea unor factori care influențează contaminarea cu fungi Fusarium sp. și micotoxina deoxinivalenol (DON) pe lanțul agro-alimentar din România.
  • Bază de date a produselor agroalimentare (cereale, produse de morărit, alimente pe bază de cereale) contaminate cu DON în perioada 01.201208.2015.
  • Influența factorilor agro-climatici asupra incidenței și nivelului de DON în produsele agro-alimentare în perioada 01.201207.2015.
  • Bază de date cu contaminarea cu DON pe lanțul agro-alimentar (cereale, produse de morărit, alimente pe bază de  cereale, furaje) în zonele de risc în anul 20142015.
  • Evaluarea riscului de contaminare a cerealelor, alimentelor și furajelor cu DON în anul 20142015.

 

Responsabil proiect: CS III, Dr. Valeria Gagiu ( valeria.gagiu@bioresurse.ro)