Proiecte

Diversificarea resurselor de materii prime aglutenice pe bază de soriz

2018-01-20

Contract:

nr. 25N/2018Proiect

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect „Diversificarea resurselor de materii prime aglutenice pe bază de soriz"

Program NUCLEU Cercetări privind utilizarea de metode și metodologii în vederea menținerii siguranței alimentare și calității nutritive a alimentului – acronim SANALIM
Contract nr. 25N/2018
Proiect PN 18 02 02 01
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 16.03.2018-10.12.2018
Buget: 590.000 lei

Obiectivul proiectului: investigarea materiilor prime pe bază de soriz (precum: făină, griș, brizură și crupe) cu potențial de aplicare în produse aglutenice. Cercetarea este abordată sub aspect nutrițional, microstructural și reologic. Cercetările privind o serie de materii prime aglutenice pe bază de soriz sunt utile specialiștilor din sectorul alimentar, persoanelor cu intoleranță la gluten și nu numai.  

Obiective specifice:

  • analiza pieţei actuale de produse aglutenice;
  • identificarea unor noi resurse de materii prime aglutenice din soriz și caracterizarea complexă a acestora;
  • obținerea de produse aglutenice pe bază de soriz (paste făinoase);
  • diseminarea rezultatelor (1 articol ISI, 1 articol BDI, 4 comunicări științifice).

Responsabil proiect: Alina Culețu
E-mail: alina.culetu@bioresurse.ro; alinaculetu@gmail.com