Proiecte

Creșterea capacității și performanței instituționale în domeniul siguranței alimentare (FoodSafe4All)

2022-06-02

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare
Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI

Contract nr. 17 PFE/30.12.2021

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării,  Direcția Finanțare Agende Strategice de Cercetare, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poştal 010362, email: secretariat.dfasc@research.gov.ro și email: bogdan.veleanu@research.gov.ro.

Responsabil proiect: Denisa Eglantina Duță, email: denisa.duta@bioresurse.ro
Perioadă de realizare a proiectului: 30.12.2021-17.06.2024

Obiectivul proiectului și contribuția acestuia la obiectivele programului/subprogramului:

  • Obiectivul proiectul dezvoltarea instituțională a INCD pentru Bioresurse Alimentare - IBA București cu accent pe dezvoltarea domeniului de siguranță alimentară.
  • Obiective specifice:
  • dezvoltarea de metode de analiză cromatografice, spectrofotometrice, imunoenzimatice, de amprentare a compoziției volatile de miros, senzoriale necesare pentru a determina și identifica contaminanții din alimente,
  • corelarea nivelul contaminanților din alimente cu modificările senzoriale din produsele alimentare
  • testarea de soluții tehnologice de minimizare a formării contaminanților de proces în alimente;
  • proiectarea unor alimente sănătoase cu ajutorul tehnologiilor și biotehnologiilor alimentare.

Valoarea contractului este de 2.234.000 lei.

Detalii proiect si fazele acestuia aici.

Raport științific și tehnic pentru anul 2022.