Proiecte

Evaluarea riscului privind contaminarea cu micotoxine a productiilor anuale de grau din Romania

2011-01-23

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect: Evaluarea riscului privind contaminarea cu micotoxine a producţiilor anuale de grâu din România

Contract nr. ADER 8.1.1.

Perioada: 14.11.201120.12.2014.

Buget total: 954.189,8 lei (Buget IBA: 869.441,8 lei).

Autorități contractante: 

  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), 08.2013–12.2014. 
  • Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" (ASAS), 11.2011–08.2013.

Contractor: 

  • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse AlimentareIBA București.

Partner:

  • Administrația Națională de MeteorologieMETEO România, București.

 

Obiectiv general: 

Evaluarea contaminării recoltelor de grâne cu micotoxina deoxinivalenol (DON) sub influența condițiilor agroclimatice din România, în perioada 20122014.


Obiective specifice: 

O1. Abordarea integrată (control analitic, soiuri de cereale, schimbări climatice, condiții hidrologice și locație geografică) pentru a controla incidența micotoxinei deoxinivalenol în culturile de grâne și pentru a reduce contaminarea în lanțurile alimentare și furajere. 

O2. Evaluarea incidenței și nivelului de DON în culturile de grâne (2829 de probe— soiuri de grâu comun, grâu dur, triticale și secară) în 3 ani consecutivi (20122014), în România.

O3. Caracterizarea factorilor agroclimatici (media lunară a precipitațiilor, a temperaturii, a asprimii iernii - indici de frig și îngheț; indicele de primăvară, indicele de căldură, rezerva de apă în sol), înregistrat de 90 de stații din rețeaua meteorologică sinoptică a României, în perioada agricolă 20122014.

O4. Cercetări interdisciplinare în micotoxine, agricultură, agrometeorologie, climatologie și soluri și dezvoltarea deoxinivalenolului și integrării datelor agrometeorologice în GIS 4;

O5. Baza de date georeferențiale (DONCLIM) (20122014) pentru zonele de risc contaminate cu deoxinivalenol - organizarea și interpretarea DON - baza de date climatică cu 41 de județe, 6 zone agricole și România.

 

Responsabil proiect: CS III, Dr. Valeria Gagiu

E-mail: valeria.gagiu@bioresurse.ro