Proiecte

Cercetări privind valorificarea tuberculilor de topinambur (Helianthus tuberosus) în scopul obținerii unui ingredient funcțional, cu valoare nutritivă ridicată, destinat dietei diabeticilor

2018-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect PN 18 02 02 03 “Cercetări privind valorificarea tuberculilor de topinambur (Helianthus tuberosus) în scopul obținerii unui ingredient funcțional, cu valoare nutritivă ridicată, destinat dietei diabeticilor”

Program NUCLEU PN 18 02: „Cercetări privind utilizarea de metode și metodologii în vederea menținerii siguranței alimentare și calității nutritive a alimentului” – acronim SANALIM.
Contract nr. 25N/2018
Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării
Perioadă de realizare a proiectului: 16.03.2018 – 10.12.2018
Buget: 680.000 Lei

Obiectivul proiectului: Valorificarea tuberculilor de topinambur (Helianthus tuberosus), prin obținerea unui ingredient funcțional, cu valoare nutritivă ridicată, destinat dietei diabeticilor.

Obiective specifice:

  • Studiu privind valorificarea, pe plan  internațional, a tuberculilor de topinambur (Helianthus tuberosus) pentru realizarea ingredientelor funcționale și produselor alimentare, destinate diabeticilor;
  • Realizarea unui ingredient funcțional (pulbere), din tuberculi de topinambur (Helianthus tuberosus), destinat dietei diabeticilor;
  • Elaborarea documentației tehnice de realizare a ingredientului funcțional (pulbere), din tuberculi de topinambur (Helianthus tuberosus), destinat dietei diabeticilor;
  • Diseminare informații.

Responsabil proiect: Luminița Catană
E-mail: luminita.catana@bioresurse.ro; lumi_catana@yahoo.co.uk