Proiecte

Cercetări privind utilizarea unor metode performante de analiză în vederea determinării calității și autenticității speciei Triticum aestivum. 2015

2015-01-15

Programul Nucleu – cod PN 12 48

Proiect PN 12 48 01 11

Faza 1 (07.10.2015 – 10.12.2015): Caracterizarea grâului Triticum aestivum în vederea determinării calității și autenticității acestuia

Buget: 139.470 LEI

Obiectiv general: Cercetări în scopul descrierii și caracterizării grâului Triticum aestivum, folosind tehnici performante de biologie moleculară, în vederea determinării calității și autenticității acestuia pentru siguranța alimentelor obținute prin procesarea cerealelor.

Obiective specifice ale proiectului :

  • Analiza in silico a genomului de la grâu;
  • Selectarea markerilor tință;
  • Testarea și optimizarea markerilor care pot fi utilizați pentru evidențierea ADN specific;
  • Analiza biostatistică a datelor obținute în urma analizei moleculare a probelor de Triticum spp.

 

Scurtă descriere:

Proiectul a abordat aspecte legate de influenţa pe care o imprimă specia de grâu asupra calităților de panificație ale produselor alimentare, importanța și oportunitatea decelării autenticităţii acestora pentru sănătatea şi calitatea vieţii umane. Cele mai frecvente şi rapide posibilităţi de contrafacere se referă la amestecarea, în proporţii de masă variabile, a speciilor de grâu, dar şi a grâului cu alte cereale.

 

Responsabil proiect: Oana Dumitru