Proiecte

Cercetări privind identificarea potențialului de constituire a unor clustere regionale de economie circulară – studii de caz

2019-01-20

Proiect: ADER 18.1.1.: „Cercetări privind identificarea potențialului de constituire a unor clustere regionale de economie circulară – studii de caz”

Planul sectorial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ADER 2019-2022 

Obiectivul general 18: Creșterea durabilă a producției interne
Obiectivul specific 18.1: Evaluarea şi optimizarea consumurilor de resurse – apă şi energie – în vederea obţinerii de produse alimentare

Obiective imediate:

Ob1. Cunoașterea potențialului de economie circulară din domeniul agroalimentar la nivelul unor regiuni din România.
Ob2. Sprijinirea entităților economice interesate în asumarea tehnologiilor inovative, cu implementarea unei atitudini responsabile față de mediu și față de resursele folosite.
Ob 3. Diseminarea  rezultatelor proiectului către entități interesate din lanțul agroalimentar.

Obiective măsurabile:

  1. Dezvoltarea unei metode de analiză și diagnoză.
  2. Cel puțin 3 cazuri identificate și caracterizate.
  3. Pachet integrat de susținere a tehnologiilor inovative, cu implementarea unei atitudini responsabile față de mediu și față de resursele folosite - alimentare, apă, energie etc
  4. Pagină web cu informații privind rezultatele proiectului
  5. Organizarea a 2 workshop-uri cu actori relevanți de pe lanțul agroalimentar, pe plan local/regional.
  6. Publicarea a minimum 2 articole, în reviste de specialitate, naționale și internaționale
  7. 1 participare la o sesiune de comunicări științifice

Scurtă prezentare

Proiectul propune o abordare multidisciplinară şi multifactorială a problematicii economiei circulare ca responsabilitate față de resursele agroalimentare, care să contribuie la formarea unor corelații între etapele lanțului agroalimentar integrat, calitatea alimentelor procesate,  cât și obiceiurile de consum ale populației. Toate acestea vor fi analizate din perspectiva retroactivă, dar și predictibilă, în funcție de diferite moduri de acțiune pe toate etapele lanțului agroalimentar.

Proiectul își propune să lucreze pe modele simple care să poată fi cu ușurință înțelese și transpuse geografic și tehnologic, sectorial sau în ansamblu. Aceste modele de lucru (pilot) vor fi conceptualizate metodologic și prezentate mediului economic și nu numai, prin intermediul unor campanii succesive, în care experții proiectului vor împărtăși inclusiv aspecte de ordin subiectiv care pot apărea în procesul de dezvoltare a unor principii ale economiei circulare la nivel zonal. Filera agroalimentară trebuie să fie transformată într-un sistem cu un minim de pierderi. De exemplu,  propunerea de proiect poate face ca agricultura, horticultura și consumul de legume/ fructe să devină un sitem agroalimentar circular, sau reziduurile din sectorul agricol și lanțul de aprovizionare cu alimente/filiere (reziduuri vegetale, reziduuri alimentare, procesare, deșeurile, gunoiul de grajd, compostul pot fi reutilizate sau reprocesate în produse noi (auxiliare).

 Responsabil proiect: Sorin Corneliu Iorga
 E-mail: soriniorga@gmail.com