Proiecte

Cercetări privind evaluarea calității nutriționale a produselor alimentare conservate în scopul creșterii siguranței alimentare și a protecției consumatorului

2012-01-15

Contract:

nr.: 48N/2012 Cod proiect:

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Program: Cercetări privind determinarea unor contaminanți chimici din alimente, proveniți din mediu și procesare, utilizând metode performante, cromatografice. Investigarea posibilităților de reducere a nivelului de contaminare în vederea obținerii unor alimente sigure  –  acronim ACRIPAD 

Contract nr.: 48N/2012

Cod proiect: PN 12 48 01 07

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 18.06.2015-10.12.2015

Buget: 499.990 lei

 

Obiectivul proiectului: Cerecetări privind evaluarea calității nutriționale a produselor alimentare conservate în scopul creșterii siguranței alimentare și a protecției consumatorului

Obiective specifice:

  • Studiu privind indicatorii nutriționali menționați de legislația de etichetare, pentru produsele procesate termic (ex. conserve de legume și fructe) și influența ambalajului asupra calității produselor (metodica de analiză; valori impuse/semnificative);
  • Experimentări privind determinarea principalilor indicatori nutriționali (valoare energetică, proteine, glucide, lipide, macroelemente) precum și a unor contaminanți din ambalaj (metale grele), în scopul evaluării calității conservelor de legume și fructe; 

 

Responsabil proiect: Ionescu Valentin (valentin.ionescu@bioresurse.ro)