Proiecte

Cercetări privind corelația dintre conținutul de substanțe biologic active prezente în produse agroalimentare și capacitatea antioxidantă ca efect sinergic al matricei alimentare

2016-01-15

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Programul Nucleu – cod PN 16 46 „Cercetări privind identificarea și utilizarea unor compuși bioactivi care pot îmbunătăți valoarea nutritivă a alimentelor și a unor factori care pot afecta integritatea alimentelor” – acronim NUTRISAN

Contract 29N/ 2016 

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 2016-2017

Buget: 760 000 lei

Obiectivul proiectul:  Identificarea, valorificarea și cuantificarea unor compuși bioactivi care pot crește valoarea nutritivă a unor produse și suplimente alimentare

 

Obiective specifice:

  • Studii privind caracterizarea proprietăților antioxidante pentru compuși bioactivi prezenți în diferite matrici alimentare
  • Cercetări experimentale privind metodele optime de extracție a compușilor bioactivi din matrici alimentare în corelație cu determinarea capacității antioxidante totale
  • Cercetări experimentale asupra determinării compușilor bioactivi individuali/ claselor de compuși în diferite produse agroalimentare
  • Cercetări experimentale de stabilire a corelației dintre cantitatea de compuși bioactivi cuantificați și capacitatea antioxidantă totală a matricei alimentare

 

Responsabil proiect: Marta Zachia

E-mail: marta.zachia@bioresurse.ro