Proiecte

Ambalajul, instrument – sistem de informare și protecție, esențial în managementul siguranței alimentare

2019-01-20

Beneficiar:

IBA Bucuresti

Proiect ,,Ambalajul, instrument – sistem de informare și protecție, esențial în managementul siguranței alimentare"

 

Programul NUCLEU - Cercetări privind obținerea de alimente personalizate: calitate senzorială, nutrițională și autenticitate (FOOD4YOU - Cod: PN 19 02)

    

Contract nr. 22N/2019; Proiect 19 02 03 02

Autoritate contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării

Perioadă de realizare a proiectului: 2019-2022

Buget: 2.100.000 lei

 

Obiectivul proiectului: Studiul riscurilor potențiale de siguranță alimentară legate de ambalaj, precum și al factorilor care pot influența fenomenele de migrare globală și migrare specifică de componenți din ambalaje în alimente și simulanți alimentari.

 

Obiective specifice:

  • Studiul biopolimerilor și nanomaterialelor utilizate în industria ambalajelor alimentare;
  • Analiza bisfenolului A în produse alimentare ambalate și a factorilor care influențează migrarea acestuia din materialul de ambalare (ambalaj) în produs;
  • Studiul conținutului de metale grele (Pb, Cd, Cr și Hg) din ambalaje alimentare din punct de vedere al impactului asupra mediului înconjurător; 
  • Studiul posibilelor corelații între proprietățile fizico-mecanice și de barieră ale filmelor flexibile și fenomenul de migrare globală;
  • Investigarea fenomenului de migrare specifică de componenți din materiale și articole din plastic destinate contactului cu alimentele cu ajutorul instrumentelor software de prelucrare și modelare;
  • Analiza unor compuși care pot migra din ambalaje utilizând tehnica RMN;
  • Accesul producătorilor din industria alimentară la informații cu privire la materialele destinate contactului cu alimentele, pe grupe de alimente şi funcționalități;
  • Creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor asupra impactului ambalajelor în managementul siguranței alimentare.

 

Responsabil proiect: Gabriel Mustățea

E-mail: gabi.mustatea@bioresurse.ro