Food supplement notifications

Proceduri Notificare

2020-01-31

SERVICIUL DE AVIZARE A NOTIFICARILOR PENTRU SUPLIMENTELE ALIMENTARE - S.N.P.M.A.P.S.

ADRESAInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București

Str. Dinu Vintilă, nr. 6, Sector 2, Bucuresti
ACCES: Zona Circul de Stat/ Șos. Ștefan cel Mare, în incinta cartier rezidențial CENTRAL PARK
Tel.: 021/ 210.91.28
Tel mobil: 0756069050

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
LUNI – MIERCURI   9.00 - 15.00, cu programare prealabilă (telefonic sau prin e-mail)

COLECTIV DE LUCRU/ DATE DE CONTACT:

 • Biolog Tatiana ONISEI - Sef Serviciu - tatiana.onisei@bioresurse.ro
 • Ing. Radu STOIANOV - Sef Compartiment Notificari - radu.stoianov@yahoo.com
 • Anca MICU - Secretar tehnic – anca.popescu@bioresurse.ro
 • ing. Adina RADUCANU – Sef compartiment supraveghere si control – adina.raducanu@bioresurse.ro

TARIFE:

Tarifele sunt exprimate în LEI/ produs (inclusiv TVA)

 • Analiza dosar: 350 LEI. Taxa de analiză a dosarelor nesoluționate favorabil nu se restituie.

(Începând cu a 3-a reanalizare, se va percepe un tarif suplimentar de 200 lei/ dosar/ reanaliza)

 • Analiză dosar în regim de urgentță (3 zile lucratoare): 960 LEI/ dosar
 • Analiză etichete/ prospecte actualizate: 150 LEI/ document
 • Analiză material publicitar: 100 LEI/ material
 • Consultanță: 150 LEI (max. 30 minute/ solicitare)
 • Formulare mețiuni de sănătate: 150 LEI/ produs
 • Eliberare copie dosar din arhivă: 100 LEI - solicitarea o poate face doar deținătorul notificării
 • Eliberare Duplicat/ Anexă Certificat: 50 LEI/ document
 • Eliberare Certificat de liberă vânzare: 100 LEI (numai pentru firmele românești care doresc să exporte). Certificatul de liberă vânzare se eliberează pentru unul sau mai multe produse, dar nu mai mult de 5 produse pe un certificat, pentru o singura țară înscrisă pe certificat.

MODALITATI DE PLATĂ:

 • în numerar, la casieria IBA, sediul din str. Băneasa Ancuța, nr 5, sau,
 • prin O.P., după emiterea Facturii Proformă aferentă serviciului solicitat (în acest caz, solicitările vor fi luate în lucru din momentul confirmării plății).

TERMENE DE ANALIZARE SOLICITARE (cu trimitere Adresa cu observații):

 • 10 zile lucrătoare - analiză dosar pentru solicitare notificare conform Ordinului 1228 - produse care conțin ingrediente de origine apicolă și/ sau amestecuri ale acestora cu plante).
 • 30 zile lucrătoare - analiză dosar pentru solicitare notificare conform Ordinului 244 - produse care conțin numai plante).
 • 3 zile lucrătoare - analiză dosar pentru solicitare notificare în regim de urgență
 • 30 zile lucrătoare - solicitare:
  eliberare copie dupa dosarul de notificare
  analiză etichetă actualizată
  analiză prospect actualizat
  analiză material publicitar
 • 10 zile lucrătoare - solicitare:
  eliberare Certificat de Libera Vanzare
  eliberare Anexa/ Duplicat la Aviz/ Certificat de Notificare
  formulare mentiuni de sanatate

DEPUNERE ȘI ELIBERARE DOCUMENTE

Documentele aferente solicitărilor se vor depune personal sau prin reprezentant (caz în care acesta trebuie să prezinte o împuternicire scrisă, care va rămâne la dosar) la sediul INCDBA-IBA, precum și prin curier.

Eliberarea documentelor solicitate se face personal sau prin împuternicit (cu procură) sau prin curier (trimis de către solicitantul notificării, cu informarea S.N.P.M.A.P.S. cu minimum 1 zi înainte de trimiterea curierului).

SOLICITARI - INFORMAȚII PENTRU OPERATORI

1. SOLICITARE ANALIZĂ DOSAR DE NOTIFICARE - termene, tarife, modalități de plată și eliberare documente, vezi Secțiunea I:

*suplimentele alimentare comercializate legal, în baza unei notificări, într-unul dintre statele membre UE pot beneficia, la notificare, de prevederile Regulamentului 515/ 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru

2. SOLICITARE ELIBERARE COPIE DOSAR DE NOTIFICARE DIN ARHIVĂ S.N.P.M.A.P.S. - termene, tarife, modalități de plata și eliberare documente, vezi Secțiunea I:

 • Cerere solicitare eliberare copie dosar de dotificare din arhiva - poate fi facuta doar de Deținătorul Notificării
 • Dovada că solicitantul este deținătorul notificării

3. SOLICITARE ANALIZĂ ETICHETĂ/ PROSPECT ACTUALIZATE - termene, tarife, modalități de plată și eliberare documente, vezi Secțiunea I:

 • Cerere analiză etichetă/ prospect actualizate (model)
 • Copie după lista de ingrediente actuală
 • Copie după Avizul/ Certificatul de Notificare
 • Macheta etichetei/ prospectului actualizare (format letric și editabil/ word)

4. SOLICITARE ANALIZĂ MATERIAL PUBLICITAR - termene, tarife, modalități de plată și eliberare documente, vezi Secțiunea I:

 • Cerere analiză material publicitar
 • Copie dupa Avizul/ Certificatul de Notificare
 • Material publicitar (format letric)

5. SOLICITARE ELIBERARE CERTIFICAT DE LIBERĂ VÂNZARE (FSC) - termene, tarife, modalitati de plata si eliberare documente, vezi Sectiunea I:

 • Cerere eliberare FSC (model)
 • Copie dupa Avizul/ Certificatul de Notificare, inclusiv Anexe la Avizul/ Certificatul de Notificare (unde exista)

6. SOLICITARE ELIBERARE ANEXĂ LA AVIZ/ CERTIFICAT DE NOTIFICARE - termene, tarife, modalități de plată și eliberare documente, vezi Secțiunea I:

 • Cerere eliberare anexa (model)
 • Documente justificative (CIF, contract de cesiune etc)
 • Copie dupa Avizul/ Certificatul de Notificare, inclusiv Anexe la Avizul/ Certificatul de Notificare (unde exista)

7. SOLICITARE ELIBERARE DUPLICAT LA AVIZ/ CERTIFICAT DE NOTIFICARE - termene, tarife, modalitati de plata si eliberare documente, vezi Secțiunea I:

 • Cerere eliberare duplicat - poate fi facuta doar de Detinatorul Notificarii
 • Declaratie pentru pierderea documentului original si invalidarea lui

8. SOLICITARE formulare mentiuni de sănătate - termene, tarife, modalitati de plata si eliberare documente, vezi Sectiunea I:

 • Cerere de formulare mentiuni de sanatate
 • Lista de ingrediente produs