Media

Workshop Series PROMETHEUS ROMANIA 2022, 28 noiembrie 2022

2022-11-25

Centrul de Transfer Tehnologic al Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare vă invită să participați la un nou episod din Workshop Series PROMETHEUS ROMANIA 2022. Seria de evenimente dedicată inovării și antreprenoriatului se desfășoară sub umbrela proiectului PROMETHEUS 797 „Inovarea și antreprenoriatul în domeniile transformării digitale, economiei circulare și dezvoltării durabile”, proiect finanțat de EIT Manufacturing.

 

Workshop-ul „Plătește cât arunci. Transformare digitală în colectarea inteligentă a deșeurilor” va avea loc online Luni, 28 noiembrie 2022, ora 13.00 invitat fiind Bogdan Constantinescu, PRO RECYCLING & CONSULTING SRL, moderator Cristina Antal.

 

Link de conectare la ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/87927990883?pwd=a1NvSG15S0xJYmsxVDNTanNRQlppZz09

 

Bogdan Constantinescu are o experiența de 21 ani în domeniul gestionării deșeurilor, în special în eficientizarea activității companiilor din domeniul gestionării deșeurilor, furnizarea de soluții pentru îmbunătățirea activității serviciilor de management al deșeurilor: "plătește pentru cât arunci" PAYT pentru firmele de salubrizare, trasabilitatea deșeurilor. PRO RECYCLING & CONSULTING SRL oferă soluții de eficientizare, inclusiv soluții SMART CITY, pentru serviciile de utilitate publică în vederea trecerii la economia circulară. În cadrul evenimentelor se vor prezenta : sistem de colectarea inteligenta a deșeurilor reciclabile în zone rezidențiale aglomerate ( blocuri cu ghenă , cu P>8 etaje), sistem de colectare inteligentă a deșeurilor municipale prin identificare și/sau cântărirea pubelelor de deșeuri , insulă ecologică digitalizată - punct de colectare a fracțiunilor de deșeuri municipale colectate separat, compus dintr-un set de containere subterane sau supraterane, protejat anti vandalism și împotriva accesului neautorizat și digitalizat pentru acces cu card pentru persoanele arondate, dotat cu cântar pentru determinarea cantității aruncate de fiecare utilizator (ECOINSULE). Toate soluțiile propuse răspund la cerințele legislației în vigoare privind aplicarea conceptului "plătește pentru cât arunci" (PPCA).

 

Obiectivele PROMETHEUS sunt direcționate către promovarea implicării instituționale și a schimbării, precum și la dezvoltarea de servicii inovatoare pentru inovare și antreprenoriat, urmărind:

  • Îmbunătățirea serviciilor oferite studenților și facultăților pentru a-i ajuta în activități antreprenoriale și de inovare;
  • Dezvoltarea unor facilități și structuri multidisciplinare pentru a stimula inovarea;
  • Colaborarea cu EIT Digital (primar) și cu EIT Energy, Climate și Manufacturing (secundară);
  • Crearea de structuri și condiții pentru cercetarea bazată pe inovare în instituțiile de învățământ superior colaboratoare;
  • Dezvoltarea și utilizarea structurilor de creare și evaluare a ideilor în domeniile transformării digitale și a economiei circulare;
  • Consolidarea programelor de învățământ pentru inovare și antreprenoriat, utilizând atât mijloace de educație formală, cât și informală;
  • Dezvoltarea programelor de inovare și de formare antreprenorială și a programelor de mentorat pentru personal și studenți.

Seria de workshop-uri organizate de INCDBA-IBA Bucuresti își propune in primul rând implicarea stakeholderilor din spațiul romanesc in activități suport in creșterea lanțului valoric al educației antreprenoriale, in domenii ca management, leadership, managementul deșeurilor, economie si implicații in momente conflictuale, relația dintre educație si industrie, agricultura si agricultura de precizie, societate civila si implicarea ONG-urilor in formare si antreprenoriat, politici europene si politici de coeziune, transformare digitala si guvernanta digitala, asistenta sociala prin implicarea directa a personalităților momentului in informarea tinerilor studenți si a viitorilor antreprenori.

In același timp, mediul de lucru in cadrul workshop-urilor va oferi șansa unei creșteri a ecosistemului PROMETHEUS prin crearea unei rețele de universități, întreprinderi, organizații de cercetare colaboratoare, organisme guvernamentale, ONG-uri și alți parteneri societali.