Media

Transformarea sistemelor alimentare printr-o nouă abordare a cercetării și inovării

2020-05-18

Inițiativa Food2030 a Comisiei Europene își propune să găsească soluții la provocările cu care se confruntă sistemele alimentare actuale, provocări precum schimbările climatice, resursele reduse, nivelurile ridicate de deșeuri, obezitatea, malnutriția și foametea, prin Cercetare și Inovare.

Prioritizarea și integrarea cercetării în segmente precum nutriție, climă, circularitate și inovare este necesară pentru ca sistemele alimentare din UE să fie durabile, rezistente, responsabile, competitive, diverse și inclusive.

O mai bună înțelegere a interacțiunilor cheie între o multitudine de actori, niveluri și procese guvernamentale (producție, consum, distribuție) și implicarea părților interesate este crucială pentru transformarea sistemelor alimentare care se confruntă cu provocări severe, urgente și persistente.

Această transformare a sistemelor alimentare s-ar potrivi obiectivului mai larg de a crea strategii de cercetare-dezvoltare precum și scheme de finanțare care favorizează știința deschisă, inovația deschisă, accesul liber și cercetarea responsabilă prin îmbunătățirea transparenței, dialogului, incluziunea părților interesate și a opiniilor care vizează favorizarea învățării și îmbunătățirea practicilor.

Pentru îmbunătățirea acestor strategii există nevoia de stimulare spre:

  • O schimbare a paradigmei în mediul academic spre o abordare transdisciplinară a cercetării;
  • Interacțiunea dintre cercetători, societate și factorii de decizie politică pentru a răspunde evoluțiilor și nevoilor societății, pentru a înțelege mai bine economia politică a alimentelor și pentru a facilita cooperarea între știință și societate;
  • Angajamentul tuturor părților implicate și remodelarea gândirii lineare în gândire/abordare holistică
  • Parteneriate publice-private;
  • Identificarea și promovarea oportunităților antreprenoriale pentru dezvoltarea sistemului alimentar;
  • Investiții în cercetarea din aria științelor sociale;
  • Investiții în inițiative de inovare socială;
  • Înțelegerea conexiunilor/interacțiunilor dintre sistemele alimentare din UE și cele din afara zonei europene;
  • Dezvoltarea capacităților în alimentație și nutriție.

Policy brief A SYSTEMS APPROACH TO RESEARCH AND INNOVATION FOR FOOD SYSTEM TRANSFORMATION